1ilaç

HYDREA Kapsül

BRISTOL-MS

 

 

Etken Madde(ler):

Hidroksiüre 500 mg

 

Piyasa Şekilleri:

100 kapsül içeren şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Hydrea ile tedavi çoğunlukla aralıklı olarak yürütülür. Her 3 günde bir 80 mg/kg verilir. Eğer günlük tedavi tercih edilirse, günde bir kez kilo başına 20-30 mg verilir. Hastaların yeterli miktarda sıvı almaları sağlanmalıdır. Hydrea'nın yararını değerlendirmek için 6 hafta yeterlidir. Bununla birlikte, 4. haftadan sonra hastalıkta belirgin bir ilerleme sağlanırsa tedavi kesilmelidir. Eğer lökosit sayısı 2500/mm3'ün veya trombosit sayısı 100.000/mm3'ün altına düşerse tedavi durdurulmalıdır. Değerler normale döner dönmez tedaviye yeniden başlanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Melanoma, dirençli kronik miyelostik lösemi ve reküran, metastatik ya da ameliyat yapılamayan over kanseri tedavisinde endikedir. Radyoterapiyle birlikte dudaklar hariç baş ve boyun bölgesindeki primer skuamöz hücre karsinomlarının lokal kontrolünde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Kemik iliği depresyonunda, örneğin toplam lökosit sayısında düşüş, trombositopeni veya şiddetli anemi halinde kontrendikedir. Hidroksiüreyle tedaviye başlamadan önce anemi hali düzeltilmelidir. Aynı tür bir tedaviden sonra hidroksiüre dikkatli bir tıbbi denetim altında kullanılmalıdır. İlaca duyarlılık durumunda tedavi durdurulmalıdır. Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda dikkatli kullanılması önerilir.

 

Uyarılar:

Gebelikte ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Hidroksiüre anne sütüne geçer. Çocuklarda kullanım güvenliği saptanmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Hematolojik: Kan tablosunda değişim olabileceğinden düzenli kontrolleri şarttır. Kemik iliği depresyonu olabilir. İlk ve en sık rastlanan bulgu lökopenidir. Trombositopeni ve anemi daha seyrek oluşur ve önceden lökopeni olmadan ortaya çıkması pek nadirdir. Bununla birlikte tedavi durdurulduktan sonra miyelosupresyonun düzelmesi hızlıdır. Kemik iliği depresyonunun, daha önce radyoterapi veya sitotoksik kemoterapi görenlerde meydana geldiği unutulmamalıdır. Dolayısıyla hidroksiüre böyle hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Eritrosit anormallikleri: Hidroksiüre tedavinin başlangıcında megaloblastik eritropoiez görülebilir. Morfolojik değişim pernisyöz anemiye benzer, B12 vitamini ve folik asit eksikliğiyle ilgisi yoktur. Hidroksiüre plazma demir klirensini geciktirebilir ve eritrositlerin demir kullanım oranını azaltabilir, ancak eritrositlerin ömrünü değiştirmediği tahmin edilmektedir. Deri: Makülopapüler döküntü, yüzde eritem, periferde eritem. Hidroksiüreyle birkaç yıl süreyle günlük idame tedavisi gören hastalarda hiperpigmentasyon, deri ve tırnaklarda atrofi, pullanma, viyole papüler, alopesi görülmüştür. Nörolojik: Yüksek dozlarda uyuklama görülebilir. Nörolojik bozukluklar ender görülmüştür. Bunlar baş ağrısı, sersemleme, dezoryantasyon, halüsinasyonlar ve konvülsiyonlardır. Mide-barsak sistemi: Stomatit, anoreksi, bulantı, kusma, diyare ve kabızlık. Ürogenital: Nadiren hidroksiüre böbrek tübüler fonksiyonunu geçici olarak bozabilir, serum ürik asit, BUN ve kreatinin düzeyleri yükselebilir, dizüri nadiren görülür. Ağrılı idrara çıkma bildirilmiştir. Diğerleri: Anormal kan sedimentasyon hızı, ateş, titreme nöbetleri ve karaciğer enzimlerinde yükselme. Hidroksiüre akut akciğer reaksiyonlarına da ender olarak neden olmuştur. Bunlar yaygın pulmoner infiltrasyon, ateş ve dispnedir. Nadiren allerjik alveolit görülmüştür.

 

İlaç Etkileşimleri:

Radyasyon tedavisi ve kemoterapi bildirilen yan etkileri başlatabilir. Özellikle kemik iliği depresyonu ve mide tahrişi öne çıkabilir. Kombinasyon tedavisi gören hemen hemen her hastada total lökosit sayısı azalma göstermiştir. Trombositlerin azalması önderdir, radyasyon eritemi de ağırlaştırabilir. Hidroksiüre serum ürik asit düzeylerini yükseltebileceğinden ürikozürik ilacın dozunun ayarlanması gerekebilir.