1ilaç

ATROVENT İnhalasyon Solüsyonu

Boehringer-Ingelheim 

 

 

Etken Madde(ler):

İpratropyum bromür anhidr

 

Piyasa Şekilleri:

250 mcg/2 ml: 2 ml'lik 20 flakon, 500 mcg/2 ml: 2 ml'lik 20 flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

12 yaşından büyükler ve yaşlılar dahil erişkinlerde günde 3-4 kez 1 flakon inhale edilir. İki inhalasyon arasında en az 2 saat ara olmalıdır. İdame tedavisi sırasında, günlük en yüksek doz olan 2 mg aşılmamalıdır. 2 mg'ı aşan dozlar ancak tıbbi gözetim altında verilir. Atrovent inhalasyon çözeltisi, herhangi bir nebülizatör yardımıyla uygulanabilir. Oksijen tüpünün bulunduğu ortamlarda, dakikada 6-8 litrelik bir oksijen akımı hızıyla uygun bir inhalasyon yapılabilir.

 

 

Endikasyonları:

Özellikle amfizemle birlikte ya da amfizemsiz kronik bronşit ve bronşiyal astım gibi geri dönüşümlü bronkospazmla kendini gösteren kronik obstrüktif solunum yolu hastalıklarının belirtilerinin önlenmesinde ve tedavisinde bronkodilatör olarak endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Atropin ve atropin türevleri veya ilacın bileşimindeki maddelere karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

İpratropyum bromür tek başına veya adrenerjik beta2- agonistlerle birlikte göze kaçtığında midriyazis, göziçi basıncında artış, dar açılı glokom, gözde ağrı gibi göz komplikasyonları bildirilmiştir. Gözde ağrı veya huzursuzluk, görme bozukluğu, konjunktival korneal konjesyona bağlı oluşan kırmızı göz ile beraber renkli şekiller veya görsel hale akut dar açılı glokomun belirtisi olabilir. Glokoma predispoze hastalar gözlerini korumaları yönünde uyarılmalıdırlar. Dar açılı glokoma predispoze, prostat hipertrofisi veya mesane boynunda obstrüksiyon olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. İpratropyum bromür kullanan sistik fibrozisli hastalar gastrointestinal motilite bozukluğuna meyillidirler. İnhalasyon solüsyonu kullanımından sonra, seyrek olarak, orofaringeal ödem, bronkospazm, anjiyoödem, ciltte kızarıklık-döküntü ve ürtiker gibi hipersensitivite reaksiyon vakaları bildirilmiştir. Gebe kadınlardaki ilaç emniyeti saptanmamıştır. Emziren annelerde dikkatli ve tedbirli kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Klinik çalışmalardaki solunum yolları dışındaki en sık yan etkileri baş ağrısı, bulantı ve ağız kuruması dır. Düşük sistemik emilimi nedeniyle taşikardi, palpitasyon, gözde akomodasyon bozukluğu, gastrointestinal motilite bozukluğu ve üriner retansiyon gibi seyrek ve geri dönüşümlü antikolinerjik yan etkiler görülebilir. İdrar yolları çıkışında darlık bulunanlarda idrar retansiyonu artabilir. Diğer inhalasyon tedavilerinde olduğu gibi bronkodilatörlerde öksürük ve çok daha seyrek olarak paradoksal bronkokonstriksiyon gözlenebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Beta adrenerjikler ve ksantin preparatları bronkodilatör etkiyi şiddetlendirebilir. İpratropyum bromür ve disodyum kromoglikat inhalasyon solüsyonları, beraber kullanıldığında çökelme meydana gelebileceğinden, aynı nebülizatör içerisinde eş zamanlı olarak kullanılmamalıdır.