1ilaç

HAEMOCTIN SDH IV Flakon

BİOKAN-KANSUK

 

 

Etken Madde(ler):

Faktör VIII 500 IU

 

Piyasa Şekilleri:

1 i.v. flakon ve 10 ml'lik 1 çözücü flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Tedavinin dozaj ve süresi, faktör VIII eksikliğinin şiddetine, kanamanın lokasyon ve derecesine ve hastanın klinik durumuna bağlıdır. Gerekli dozaj: Gerekli ünite: vücut ağırlığı (kg) x arzulanan faktör VIII artışı (%) x 0.5 förmülüyle hesaplanır. Haemoctin SDH 500, nadir durumlarda günde birden çok kez uygulanabilir. Erken gelişen eklem içi kanama, kasta kanama veya oral kanama: Gerekli faktör VIII seviyesi %20-40'dır. 12-24 saatte tekrar edilir. En az 1 gün kanama geçene veya iyileşene kadar sürdürülür. Daha yaygın hemartroz, kasta kanama veya hematom: Gerekli faktör VIII seviyesi %30-60'dır. İnfüzyon 3-4 gün veya daha uzun süre, ağrı ve akut durum iyileşene kadar her 12 saatte tekrar edilir. Yaşamı tehdit eden hemorajlar: Gerekli faktör VIII seviyesi %60-100'dür. İnfüzyon tehlike sona erene kadar 8-24 saatte bir tekrar edilir. Diş çekimi dahil önemsiz cerrahi müdahale: Gerekli faktör VIII seviyesi %30-60'dır. En az 1 gün 24 saatte bir tekrar edilir. Önemli cerrahi müdahale: Gerekli faktör VIII seviyesi %80-100'dür. Yara yeterli oranda iyileşene kadar her 8-24 saatte bir tekrar edilir. Daha sonra faktör VIII aktivitesinin %30-60 oranında sürdürülmesi için tedaviye 7 gün devam edilir. Tedavi süresince, uygulanacak dozun ve tekrar edilen infüzyon sıklığının belirlenmesinde, faktör VIII seviyelerinin uygun şekilde tespit edilmesi önerilir.

 

 

Endikasyonları:

Hemofili A hastaları (konjenital Faktör VIII yetmezliği), edinilmiş Faktör VIII yetmezliği ve Faktör VIII'e karşı antikor gelişmiş hemofili hastalarının tedavisinde ve bu nedenlere bağlı kanamaların profilaksisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Preparatın içinde bulunan maddelere karşı allerjisi olduğu bilinen hastalarda dikkatli olunmalıdır.

 

Uyarılar:

Allerjik veya anafilaktik reaksiyonlar ortaya çıktığı takdirde, enjeksiyon/enfüzyon derhal durdurulmalıdır. Şok tedavisinin mevcut spesifik kurallarına uyulmalıdır. Faktör VIII konsantratının tekrarlayan tedavi uygulamalarından sonra plazmadaki inhibitör düzeyi tayin edilmelidir. Gebelikte kullanımının emniyeti bu güne kadar kontrollü klinik çalışmalarla kanıtlanmamıştır. Bu bakımdan, Faktör VIII gebelik ve emzirme dönemlerinde kesin gereksinim olduğu taktirde kullanılabilir.

 

Yan Etkileri:

Allerjik veya anafilaktik reaksiyonlar çok seyrek gözlenmiştir. Nadir vakalarda vücut ısısında artış görülmüştür. Faktör VIII'e karşı antikorlar gelişebilir. İnsan kanı veya plazmasından elde edilen ilaçlar uygulanırken enfeksiyöz ajanların geçişine bağlı enfeksiyon hastalıkları olasılığı tamamen devre dışı bırakılamamaktadır. Buna bugüne kadar bilinmeyen patojenler de dahildir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Geçimsizlik: Diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Faktör VIII'in bazı enfüzyon ekipmanlarının iç yüzeyleri üzerine adsorpsiyonuna bağlı olarak tedavinin başarısız olması mümkün olabildiğinden, sadece onaylanmış enjeksiyon/enfüzyon kitleri kullanılabilir.