1ilaç

PRİMPERAN Ampul

BİOFARMA 

 

Formüler > M.S.S > Bulantı ve Vertigo > Domperidon ve Metoklopramid > Metoklopramid

 

 

Etken Madde(ler):

Metoklopramid HCI 10 mg/2 ml

 

Piyasa Şekilleri:

2 ml'lik 6 ampul

 

 

 

Kullanım Şekli:

Diyabetik gastroporezde yemeklerden 1/2 saat önce ve yatmadan önce birer ampul; kanser ilaçları verilmeden 1/2 saat önce ve yatmadan önce birer ampul; kanser ilaçları verilmeden 1/2 saat önce 50 ml'lik parenteral çözelti içinde seyreltilerek 15 dakikadan daha uzun sürede 1 ampul uygulanır. İnce barsağa tüp yerleştirilmesinde ve radyolojik incelemelerden önce tek doz halinde 1-2 dakikada i.v. yolla 1 ampul kullanılır.

 

 

Endikasyonları:

Akut ve tekrarlayan diyabetik gastroparezde görülen semptomların tedavisinde etkilidir. Geciken mide boşalmalarında ortaya çıkan bulantı, kusma, mide yanması, yemeklerden sonra hissedilen inatçı dolgunluk ve anoreksinin kısa süreli tedavisinde; midenin ilaçlara tahammülsüzlük hallerinde veya ameliyat sonrasında görülen bulantı ve kusmalarda özellikle enfeksiyon hastalıkları sırasında ortaya çıkan sindirim düzensizliklerinde, dispepside; kanser kemoterapisi dahil her türlü akut bulantı ve kusmalarda; mide ve ince barsakta radyolojik tetkikler yapılacağı zaman, mide boşalmasını ve baryumun barsağa geçişini kolaylaştırmakta ve radyasyon bulantı ve kusmalarını önlemekte; gastroözofageal reflü ve mide ülserlerinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sindirim sistemi kanamaları, mekanik tıkanma veya delinmeleri gibi, bu sistemin hareketlerinin hızlandırılmasının tehlikeli olduğu hallerde ve gebeliğe bağlı kusmalarda kullanılmamalıdır. Böbrek üstü bezi tümörü (feokromositoma) olanlarda, metoklopramide duyarlı olanlarda ve ekstrapiramidal reaksiyon gösterebilen diğer ilaçları kullananlarla, epileptiklerde kullanılması sakıncalıdır.

 

Uyarılar:

Özellikle gençlerde ve yüksek doz metoklopramid kullanılan hallerde ekstrapiramidal reksiyonlar görülebilir. Bu tür belirtiler ortaya çıkarsa tedavi durdurulmalı, ciddi durumlarda ise antikolinerjik, antiparkinson yada antikolinerjik etkileri olan antihistaminiklerle bu belirtiler kontrol altına alınmalıdır. Etkileşim söz konusu olduğu ilaçlarla birlikte kullanılması gerekiyorsa, bu ilaçlar metoklopramid alındıktan birkaç saat sonra kullanılmalıdır. Diyabetiklerde, araba kullanan ya da dikkat isteyen işleri yapanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Metoklopramid, plasental bariyerden fetusa geçer. Hamilelikte kullanım ile ilgili yeterli ve uygun çalışmalar bulunmadığından; yarar/zarar ilişkisi ve fetusta oluşabilecek zarar gözönünde bulundurularak, doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. Metoklopramid, süte geçebilir. Bu nedenle emziren annelerde kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

En çok görülen yan etkiler; huzursuzluk, sersemlik, yorgunluk ve halsizlik halleridir. Seyrek olarak uykusuzluk, baş ağrısı, bulantı, barsak bozuklukları ve ekstrapiramidal reaksiyonlar görülebilir. Çocuklarda ve gençlerde ya da yüksek dozlar kullanıldığında daha sık görülebilen ekstrapiramidal reaksiyonlar; yüz, kol ve bacaklarda irade dışı istenmeyen hareketler, ender olarak boyun tutulması, göz küresinde irade dışı oynamalar (okülogirik kriz), bulber tipte konuşma ve çiğneme kaslarının felci veya tetanoza benzer distonik reaksiyonlardır. Bu tür reaksiyonlar geçici olup ilaç kesildikten sonraki 24 saat içinde kaybolurlar. Parkinson tipi bu reaksiyonlar, yaşlılarda daha sık görülebilir. Tardif diskinezi, yaşlılarda uzun süreli metoklopramid tedavisi sonucu görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Metoklopramid’in GI sistem hareketleri üzerindeki etkileri antikolinerjik ilaçlarla antagonize edilir. Alkol, sedatif, hipnotik, narkotik ve trankilizan ilaçlarla birlikte kullanıldığında metoklopramid aditif sedatif etki gösterir. Mide boşalma zamanını değiştirdiğinden metoklopramid mideden emilen ilaçların (digoksin, simetidin) emilmesini önlerken, ince barsaktan emilenlerin (asetaminofen, tetrasiklin, levodopa, etanol) emilimini arttırır. Benzer şekilde yiyeceklerin barsaklara geçiş ve emilimini etkilediği için, diyabetlerde insülin dozunun ve dozun verilme zamanının ayarlanması da gerekebilir.