1ilaç

KATARİN Forte Tablet

BİOFARMA 

 

Formüler > M.S.S > Analjezikler > Opiyoid Olmayanlar > Parasetamol

 

 

Etken Madde(ler):

Asetaminofen (Parasetamol) 650 mg, Oksolamin sitrat 200 mg, Psödoefedrin HCl 60 mg, Klorfeniramin maleat 4 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Büyükler ve adolesan çağın üstündeki (12 yaşından büyük) gençler için mutad doz: 6-8 saat ara ile alınmak üzere günde ortalama 3 veya 4 tablettir.

 

 

Endikasyonları:

Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak üst solunum yollarının akut enfeksiyonlarında semptomatik tedavi için endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İçindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. İçerdiği klorfeniramin nedeniyle dar açılı glakom, akut astma, prostat hipertrofisi, mesane çıkışında tıkanma, pilor stenozu olanlarda ve MAO inhibitörü alanlarda kontrendikedir. İçerdiği parasetamol nedeniyle kronik alkolizmde, viral hepatitte, karaciğer hastalığı olanlarda (Child Plough A/C) ve G6PD eksikliği olanlarda kontrendikedir. İçindeki aktif maddeler anne sütüne geçtiğinden emziren annelerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Böbrek ve karaciğer fonksiyonları bozuk olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Pediyatrik hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Çocuklar klorfeniramin maleatın etkisine daha duyarlıdır. Bazı hastalarda, özellikle doz aşılmışsa eksitasyon, halüsinasyon, ataksi ve konvülziyon görülebilir. Yaşlılarda (>60 yaş) klorfeniraminin sedasyon, baş dönmesi ve hipotansiyon yapma riski daha yüksektir. Gebelik kategorisi C'dir. Gebelikte kullanımı söz konusu olduğunda anneye sağlayacağı faydalarla fetus için potansiyel riskler tartılmalıdır. Emziren anneler ya emzirmeye ya da kullanımına son vermelidir. İçindeki klorfeniramin maleat ve psödoefedrin merkezi sinir sistemini etkileyerek uyuklama, bulanık görme, baş dönmesi ve ataksi yapabilir, hastalar bu yönden uyarılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Uyuklama, çarpıntı, görmede bulanıklık, idrar yapma zorluğu, ağız kuruluğu, anoreksi, irritabilite, deri alerjisi, terleme, taşikardi, kulak çınlaması, mide yanması, fotosensitivite.

 

İlaç Etkileşimleri:

Alkol, fenotiyazinler, trisiklik antidepresanlar klorfeniramin ile karşılıklı olarak MSS üzerindeki depresan etkiyi artırırlar. Klorfeniraminin antimuskarinik etkisi atropin, amantadin, haloperidol, fenotiyazinler, prokainamid, kinidin tarafından artırılır. MAO inhibitörleri klorfeniraminin antimuskarinik ve MSS depresan etkisini artırır. Psödoefedrinin vazopresör etkisini şiddetlendirerek hipertansif krize yol açabilir. Klorfeniramin sisplatin, paramomisin, salisilatlar ve vankomisinin ototoksik etkisini maskeleyebilir. Siklopropan ve halogenli hidrokarbon tipi genel anestezikler ve dijitalis glikozidleri miyokardi psödoefedrin etkisine karşı sensitize ederek aritmilere neden olabilirler. Kronik alkolizm ve hepatotoksik ilaç alanlarda parasetamolün hepatotoksisite riski artabilir. Karaciğer enzim indüktörleri (barbitüratlar, pirimidon) parasetamol metabolizmasını hızlandırarak klinik etkinliğini azaltabilir. Psödoefedrin MSS uyarıcı ilaçların (kafein, teofilin, fluoksetin, doksapram, lokal anestezikler) etkisini arttırabilir. Psödoefedrin beta blokerlerinin terapötik etkisini azaltabilir. Sitrat bileşikleri psödoefedrinin idrarla atılımını azaltarak klinik etkisini uzatabilir. Levodopa ile birlikte kullanıldığında kalpte aritmi riski artabilir. Rezerpin katekolamin depolarını boşalttığından psödoefedrin etkisini azaltabilir. Tiroid hormonları ve sempatomimetikler karşılıklı olarak birbirinin etkisini potansiye eder. Koroner hastalığı olanlarda bu kombinasyon kullanılmamalıdır.