1ilaç

İNDAPEN Film Tablet

BİOFARMA 

 

 

Etken Madde(ler):

İndapamid 2.5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Hipertansiyon ve ödem tedavisinde tavsiye edilen başlangıç dozu günde 2.5 mg (1 tablet)'dir. 1-2 aylık bu tedavi süresince yeterli bir antihipertansif etki görülmediği takdirde doz bir defada 5 mg/gün'e çıkarılabilir. Eğer yeterli antihipertansif cevap yine de alınamazsa İndapen Film tablet diğer antihipertansif bir ilaçla kan basıncı kontrol altında tutularak kombine edilebilir. Tedaviye eklenen diğer antihipertansifin dozunun, başlangıçta mutad dozun yarısı kadar olması önerilir.

 

 

Endikasyonları:

Arteryal hipertansiyon. Basit esansiyel hipertansiyon, kardiyak oküler, renal veya serebral komplikasyonlarla birlikte görülen hipertansiyonda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Yeni teşhis edilmiş serebrovasküler kazalar, ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği ve indapamid veya diğer sülfonamid türevi ilaçlara aşırı duyarlılıkta kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Predispozisyonu olan veya hipokalemiye duyarlı olan hastalarda (kalp hastaları, dijitalis tedavisi görenler, laksatif alanlar, yaşlılar, hiperaldesteronizm olanlar) salüretik tatbik edilirken kanda potasyum ve ürik asit dozajlarına bakılmalıdır. Gut hastalığı olanlarda spesifik bir tedavi takip edilmelidir. Klinik deneylerde allerji gözlenmemiş ise de sulfa ilaçlarına allerjik reaksiyon gösteren hastaların dikkatle izlenmesi gerekir. Hayvanlar üzerinde teratojenik etkiler görülmemesine rağmen hamilelerde kullanılmamalıdır. Hipertansiyon tedavisinin güç olduğu durumlarda, santral bir antihipertansif veya periferal bir antiadrenerjik ile kombine edilmemelidir.

 

Yan Etkileri:

Çok seyrek ve hafif asteni ve ortostatik hipotansiyon rapor edilmiştir. Ürisemi hafif artabilir, ancak sağlıklı kişilerde gut meydana getirmez. Predispozisyonu olan hastalarda hipokalemi rapor edilmiştir. Bunların dışında baş ağrısı, adale krampları, bulantı, kusma, kabızlık ya da ishal, allerjik cilt reaksiyonları, ağız kuruluğu oluşabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer diüretik ilaçların etkisini artırır. Lityum tuzlarıyla birlikte kullanılmamalıdır. Aksi takdirde lityum toksisitesi ortaya çıkabilir. Potasyum kaybettiren ilaçlarla (diüretikler, laksatif stimülanlar, kortikosteroidler) ciddi hipokalemi gelişebilir.