1ilaç

AKROFOLLİNE Ampul

BİOFARMA 

 

Etken Madde(ler):

Estradiol propiyonat 5 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

1 ml'lik 5 ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Haftada 1-2 ampul kullanılır.

 

 

Endikasyonları:

Primer ve sekonder amenorede adetleri başlatmak ve düzenli bir şekilde sürdürmek için kullanılır. Hipotalamik amenore (çeşitli nedenlerle GnRH azalması) bu tedaviye cevap verir. Bunlarda endojen estrojen yapımı azalmıştır (gonadotropinler yüksekse; Turner sendromu veya savage sendromu; gonadotropinler düşükse; Kallmann Sendromu veya hipofiz lezyonları). Estrojen/progestin tedavisine cevap alınmazsa intrauterin sineşiler (Asherman Sendromu) araştırılmalıdır. Psikolojik veya fiziksel strese bağlı olarak hipotalamik hipofiz ile ovaryumlar arasındaki uyumun bozulması sonucu ortaya çıkan hipomenore (adet kanamasının süre ve miktar bakımından az olması), hipermenore (adet kanamasının süre ve miktar bakımından çoğalması), polimenore (adetler arası devrenin kısalması, sık adet görme), oligomenore (adetler arası sürenin uzaması), anisomenore (adetler arası sürenin düzensiz olarak değişmesi) vakalarında adetlerin düzenli şekle sokulmasında kullanılır. Postpartum devrede süt sekresyonunun farmakolojik yolla inhibisyonu gerektiğinde etkilidir. Metastatik veya inoperabl meme kanserinin palyatif tedavisi için estrojenler seçilmiş vakalarda kullanılabilir. Tümör hücrelerinde estrojen reseptörlerinin bulunması regresyon şansını yükseltir. Antiestrojen tedavisine cevap vermeyen vakalar estrojenlere cevap verebilir. Metastatik prostat kanserinde estrojenlerle androgen etkisi önlenerek semptomatik düzelme ve tümör dokusunda gerileme sağlanabilir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Meme kanseri veya meme kanseri şüphesi (metastatik meme kanserinin palyatif tedavisi dışında), estrojene bağımlı tümör mevcudiyeti veya şüphesi, gebelik veya gebelik şüphesi, teşhis edilmemiş nonfizyolojik genital kanamalar, akut tromboflebit veya tromboembolik hastalıklar, estrojen kullanımı sonucu tromboembolik hastalık olmuşsa (prostat ve meme kanseri palliasyonu dışında) kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Estrojenler su ve tuz retansiyonuna sebep olabileceğinden epilepsi, migren, kalp ve böbrek hastalarında dikkatle kullanılmalıdır. Tedaviden önce uterusta leyomiyomlar mevcutsa bunlar estrojen etkisiyle büyüyebilir. Safra kesesi hastalığı olanlarda ve sarılık geçirenlerde dikkatle kullanılmalıdır. Estrojenler karaciğerde metabolize olduğundan ve böbreklerle elimine edildiğinden karaciğer veya böbrek fonksiyonları bozuk olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Estrojenlerin epifiz kapanması üzerindeki etkilerinden ötürü henüz kemik gelişimi tamamlanmamış genç hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Estrojenler anne sütüyle bebeğe geçebilir. Emziren annelerde bu husus dikkate alınmalıdır. Postmenopozal kadınlarda önemli bir zorunluluk olmadıkça uzun süreli ve yüksek dozda estrojen kullanmaktan kaçınmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Bulantı, kusma, abdominal kramplar, ikter, kolesistit, başağrısı, migren, depresyon, memelerde şişme ve hassasiyet, vajinal kanama, kloasma, eritema multiforme, deri erüpsiyonu, vajinal kandidiasis, kornea kurvaturunda azalma, kontakt lense tahammülsüzlük, ödem, karbonhidrat toleransında azalma, libido değişmeleri, vücut ağırlığında artma veya azalma görülebilir. Erkeklerde meme kanseri veya prostat kanseri tedavisi için kullanılan yüksek dozda estrojenler tromboembolik hastalık (miyokard enfarktüsü, pulmoner emboli ve tromboflebit) riskini arttırır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Estrojenler glukoz toleransını azaltabileceğinden diyabetik hastalarda insülin veya oral antidiyabetik ihtiyacı artabilir. Estrojenler glukokortikoidlerin terapötik ve toksik etkilerini arttırabilir. Birlikte kullanıldıklarında glukokortikoid dozu ayarlanmalıdır. Kronik kortikotropin tedavisiyle sağlanan endojen kortizol endüksiyonunda estrojenler kortizolün antienflamatuvar etkisini şiddetlendirebilir. Siklosporin metabolizmasını inhibe ederek plazma konsantrasyonunu yükseltir ve siklosporinin hepatotoksik ve nefrotoksik etkilerini şiddetlendirebilir. Hepatotoksik ilaçlar, özellikle dantrolen ile birlikte kullanılırsa hepatotoksisite riski fazlalaşır. Sigara kullanılması estrojen metabolizmasını hızlandırır, estrojenik etkiyi azaltır. Yüksek doz estrojen ihtiva eden oral kontraseptif alanların sigara kullanılması tromboembolik hastalık ve serebrovasküler tıkanma riskini arttırır. Estrojenlerin puberteden önce somatrem veya somatropin ile birlikte kullanılması epifizlerin erken kapanmasına ve boyun kısa kalmasına neden olabilir. Tamoksifen ile birlikte kullanıldıklarında tamoksifenin terapötik etkisini engelleyebilir. Bromokriptinin terapötik etkisini engeller ve amenoreye neden olabilir. Bu ilaçlar birlikte kullanılmamalıdır.