1ilaç

AMVISC Oftalmoşirürjik Solüsyon

BİO-FİZİK 

 

 

Etken Madde(ler):

Sodyum hiyalüronat 12 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

0.5 ml'lik hazır enjektör içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Cerrahi girişim sırasında genellikle 0.2-0.6 ml arasındaki bir doz ince bir boruyla gözün ön segmentine verilir. Arka segmentlerde daha büyük miktarlarda kullanılır. Gözler preparatla tamamen doldurulmamalıdır. Cerrahi işlemle ilgili gerekli önlemler alınmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

İntraoküler lens yerleştirilmesinde, intrakapsüler ve ekstrakapsüler lens çıkartılmasında, glokom cerrahisinde, kaza ile oluşan travmalarda uygulanan korneal greft cerrahisinde, retinanın ayrılması ve vitreal replasman uygulamalarında kullanılır.

 

Uyarılar:

Gözün anterior veya posterior segmentlerine fazla miktarda uygulanması intraoküler basıncı arttırabilir. Göze aşırı miktarda uygulanmamalıdır. Afakili diyabetik hastaların posterior segment işlemlerinde, çok fazla miktarda kullanmaktan kaçınılmalıdır. İntraoküler basınç dikkatle izlenmelidir. Şiddetli bir artma gözlenirse uygun tedavi uygulanmalıdır. Biyolojik maddelerin enjeksiyonları ile ilgili immunolojik, allerjik ve diğer potansiyel risklere karşı dikkatli olunmalıdır. Çok nadir göze uygulandıktan sonra hafif opaklaştığı, az miktarda çöktüğü bildirilmiştir. Böyle bir durum ile karşılaşıldığı takdirde, bulanık veya çöken madde irrigasyon ve/veya aspirasyon ile ortamdan uzaklaştırılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Bazı vakalarda, postoperatif intraoküler basıncın geçici olarak yükseldiği rapor edilmiştir.