1ilaç

FERİMAX IM Ampul

BİLİM

 

 

Etken Madde(ler):

Ferro III hidroksit polimaltoz 100 mg/2 ml

 

Piyasa Şekilleri:

2 ml'lik 5 i.m. ampul

 

Kullanım Şekli:

Yalnız kas içine ve derin olarak uygulanır. Yetişkinler için günlük doz 100 mg bir ampuldür. Çocuklarda yaşa ve kiloya göre daha düşük dozlar önerilir. Parenteral demir tedavisinin süresi hemoglobin düzeylerinin izlenmesiyle belirlenir. Gerekirse oral tedaviye geçilir. Hemoglobin normal sınırlara (15 kg üzerindeki kadın ve erkekler için 14.8 g/dl, 15 kg ve daha altındakiler için 12 g/dl) yükseldikten sonra demir depolarının dolması açısından tedaviye hekim tarafından gerekli görüldüğü sürece devam edilir. Günlük maksimum dozlar 5 kg'a kadar çocuklar 25 mg elementer demir, 5-10 kg arası çocuklar 50 mg elementer demir, yetişkinler 200 mg elementer demirdir.

 

 

Endikasyonları:

Değişik kökenli tüm demir eksiklikleriyle demir eksikliği anemisinin tedavi ve profilaksisinde; gebelik, laktasyon ve çocukluk döneminde demir desteği tedavisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Demir yüklenmesi (hemokromatozis, kronik hemolizis), demire karşı aşırı duyarlılık, demir kullanımı bozukluğu (kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi) ve talasemi durumlarında kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Parenteral demir uygulamasında nadiren hastanın aşırı duyarlılığının neden olduğu anafilaktik tipte reaksiyonlar görülebilir. Bu nedenle parenteral demir tedavisi ancak oral tedavinin yetersiz olacağı hastalara uygulanmalıdır. Uygulama öncesi duyarlılığın bir test dozuyla (0.5 ml i.m.) araştırılması gerekir. Oluşabilecek bir reaksiyona karşı epinefrin ve glukokortikoidler hazır bulundurulmalıdır. Özellikle allerjiye eğilimli hastalarda çok dikkatli olunmalıdır. Gebelerde kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Oral demir müstahzarlarının kullanımı sırasında dışkının rengi koyulaşabilir, bu durum normaldir ve herhangi bir önlem gerektirmez. Dışkıda gizli kan aranması sırasında yanılgıya neden olmaz. Bu nedenlerle bir inceleme sırasında tedavinin kesilmesine gerek yoktur. Mide ülseri bulunan hastalara dikkatle verilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Parenteral formların uygulamasında anafilaktik reaksiyon, ürtiker, cilt döküntüleri, dispne, artralji, miyalji ortaya çıkabilir. Enjeksiyon yerinde lokal reaksiyonlar ve bazan steril abseler oluşabilir. Oral formların uygulamasında gastrointestinal yan etkiler görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

İki değerlikli demir içeren müstahzarların gıdalarla ve bazı ilaçlarla (tetrasiklin gibi) birlikte alınması halinde ortaya çıkan etkileşmelerin, üç değerlikli demir-hidroksit polimaltoz kompleksiyle gözlenmediğini bildiren klinik araştırmalar vardır.