1ilaç

ANTEPSİN Süspansiyon

BİLİM

 

 

Etken Madde(ler):

Sukralfat 1 g/5 ml

 

Piyasa Şekilleri:

250 ml'lik şişe

 

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz 2x2 ölçektir.

 

 

Endikasyonları:

Mide ve duodenum ülserlerinin tedavisi ve nükslerinin önlenmesi, gastrit (özellikle aspirin ve diğer NSAI ilaçların ve safranın oluşturduğu), reflü özofajit, stres ülserleri ve kanamalarının önlenmesinde endikedir.

 

Uyarılar:

Duodenal ülser kronik ve tekrarlayan bir hastalıktır. Sukralfat ile kısa süreli tedavi, ülserde tam bir iyilik sağlamaktadır. Ancak bu tedavinin daha sonra oluşabilecek duodenal ülserlerin sıklığını ve şiddetini değiştireceği düşünülmemelidir. Bu nedenle oluşacak nükslerin sıklığı ve şiddeti idame tedavisiyle önlenmelidir. Fareler ve sıçanlar üzerinde insan dozunun 12 katıyla  24 ay süreyle yapılan çalışmalarda herhangi bir karsinojeniteye rastlanmamıştır. Ayrıca sıçanlarda insan dozunun 38 katı verilerek yapılan çalışmalarda fertilitenin bozulmasıyla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Gebelerde, sıçanlarda, farelerde ve tavşanlarda insan dozundan 50 kat daha yüksek dozlarda sukralfat verilmiş ve fetüs üzerinde zararlı bir etkisi gözlenmemiştir. Ancak, gebeler üzerinde yapılmış çalışmalar bulunmadığından kesin gerekli durumlarda kullanılmalıdır. İlacın sütle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Çocuklarda ilacın güvenilirliği ve etkinliği henüz çalışılmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Yapılan çalışmalarda konstipasyon, diyare, bulantı, gastrik rahatsızlık, hazımsızlık, ağız kuruluğu , kızarıklık, kaşıntı, sırt ağrısı, baş dönmesi ve uyku hali nadiren görülmüştür.

 

İlaç Etkileşimleri:

Tetrasiklin, siprofloksasin, norfloksasin, ketokonazole, digoksin, varfarin, fenitoin ve H2 reseptör antagonistleri içeren ilaçlar ile kullanılması bu ilaçların biyoyararlanımını azaltır. Bir önlem olarak sukralfatın bu ilaçlardan 2 saat önce veya sonra alınması önerilir. Antasitler, sukralfattan yarım saat önce veya sonraki zaman aralığında alınmalıdır.