1ilaç

HEKSİDİN Solüsyon

BİKAR 

 

Etken Madde(ler):

Klorheksidin glukonat 4 %

 

Piyasa Şekilleri:

100 ml, 1000 ml, 500 ml'lik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Heksidin solüsyon seyreltilmeden kullanılmamalıdır. Yara ve yanıklarda; Heksidin solüsyondan 10 ml alınıp deiyonize su ile 1000 ml'e tamamlanır. Yaralar ve yanıklar temizlenir ve antisepsi sağlanır. Ameliyat sahasının temizlenmesinde; Heksidin solüsyondan 100 ml alınır %70'lik alkol ile 1000 ml'e tamamlanır, ameliyat sahaları temizlenir ve antisepsi sağlanır. Sulandırılmış çözelti ışıktan korunarak 8 gün kullanılabilir. 8 günden sonra kullanılmaz.

 

 

Endikasyonları:

Ameliyat öncesi el ve kolların sterilizasyonu, hemşire, hastabakıcı veya hastaya bakan kişilerin el dezenfeksiyonunda kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Klorheksidin glukonata daha önce aşırı duyarlılık reaksiyonu göstermiş olanlara kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Haricen kullanılır. Göz, kulak ve burun mukozalarına, beyin zarlarına temas ettirilmemelidir. Kafa ve omurga yaralanmalarında ve perfore kulak zarı bulunan hastalarda ameliyat öncesi kullanımı sakıncalıdır. Hipokloritli çamaşır suları klorheksidin bulaşmış çamaşırlar üzerinde koyu lekeler oluşturacağından, perboratlı çamaşır suları tercih edilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Çok düşük oranda olmak üzere ilaca karşı deri reaksiyonları görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Anyonik ajanlarla ve sabunlarla geçimsizdir.