1ilaç

PREDNI-POS Oftalmik Süspansiyon

BİEM

 

 

Etken Madde(ler):

Prednizolon sodyum fosfat 10 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

10 ml'lik damlalıklı şişe

 

Kullanım Şekli:

Konjunktival kese içerisine günde 1-4 kere bir damla damlatılır. İlk 24-48 saat sırasında damlalar saat başı uygulanabilir.

 

 

Endikasyonları:

Göz: Alerjik konjunktivit, akne rozasea, yüzeyel nokta şeklindeki keratit, herpes zoster keratiti, iritis, siklitis, geçici enfektif konjunktivit gibi palpebral ve bulber konjunktivanın, kornea, ve göz küresinin arka segmentinin steroide yanıt veren enflamatuvar durumlarında; kimyasal, radyasyon, veya termal yanmalarda, veya yabancı cisim batmalarında. Gözün arka segmentinin inatçı hastalıklarında, sistemik adrenokortikal hormon tedavisi gerekebilir. Kulak: Dış kulak yolu enflamasyonları, jeneralize enflamatuvar dermatozlarda (Seborre, psoriasis, alerjik dermatit veya nörodermatit) beraber görülen otitis eksternada kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

İçeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlığı olanlarda; akut yüzeyel herpes simpleks keratitinde; göz ve kulaktaki mantar enfeksiyonlarında; kornea ve konjunktivanın vaccinia, varicella ve diğer birçok virüs hastalıklarının akut enfeksiyöz safhalarında; kulak zarı perforasyonlarında; göz tüberkülozunda ve komplike olmayan, yüzeyel kornea yabancı cisimlerin çıkarılmasından sonra kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Hafif veya ciddi enflamasyonlarda, özelllikle olağanüstü hızlı bir kontrol gerektiğinde önerilir. Stromayı kapsayan herpes simpleks keratitinin tedavisinde, kortikosteroid ilaçların uygulanmasında dikkatli olunmalı; slit-lamp mikroskopisi ile sık sık izlenmelidir. Uzun süreli kullanımında artmış intraoküler basınç ve/veya glokom, optik sinir hasarı, görme keskinliğinde ve görme alanında azalma, posterior subkapsüler katarakt oluşumu, veya sekonder göz enfeksiyonları meydana gelebilir. Korneanın veya skleranın incelmesine neden olan hastalıklarında, yerel steroid kullanımı delinmeye neden olabilir. Steroid tedavisi, gözün ve kulağın tedavi edilemeyen akut cerahatli enfeksiyonunu maskeleyebilir veya şiddetini artırabilir. Uzun süreli steroid uygulamaları sırasında bakteriyel fungal, viral enfeksiyonlara eğilimin artabilir. Arterior segment göz hastalıklarının inatçı vakalarında, sistemik adrenokortikal hormon tedavisi gerekebilir. Özellikle gözün derin yapıları tutulmuşsa sistemik tedavi yapılmalıdır. Bu ilaçlar, hardal gazı keratitinde ve Sjögren keratokonjonktivitinde etkili değildirler. İntraoküler basınç sık sık kontrol edilmelidir. Hamile kadınlarda fetüs üzerinde veya üreme kapasitesi üzerinde herhangi bir etkisi olduğu, ve ayrıca sütle atılıp atılmadığı bilinmediğinden, hamilelerde ve emziren annelerde kullanılmamalıdır. Çocuklarda etkisi ve güvenirliği henüz saptanmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Optik sinir hasarıyla birlikte glokom, görme keskinliği ve görme alanında azalma, posterior subkapsüler katarakt oluşumu, herpes simpleks ve mantarları içeren patojenlerin neden olduğu sekonder oküler enfeksiyonlar görülen yan etkilerdir. Ender olarak, katarakt ameliyatını takiben kabarcıklar bildirilmiştir. Bazen batma ve yanma meydana gelebilir. Steroidlerin aşırı miktarda kullanılması sonucunda sistemik yan etkiler görülebilir.