1ilaç

HYPERHEP B Şırınga

BİEM

 

 

Etken Madde(ler):

Hepatit B insan immünglobini (HBs antikoru) 200 IU/ml

 

Piyasa Şekilleri:

1 ml'lik 1 şırınga

 

Kullanım Şekli:

HBsAG içeren kana akut maruziyet: Maruziyetten hemen sonra en kısa sürede, eğer mümkünse, 24 saat içinde, 0.06 ml/ kg dozunda uygulanmalıdır. HBsAg ve HBeAg pozitif annelerden doğan çocuklarda profilaksi: Hepatit B immünglobulin (insan) (0.5 ml) yeni doğana fizyolojik stabilizasyon ve tercihen doğumun ilk 12 saati içerisinde intramüsküler uygulanmalıdır. Hepatit B aşısı 3 doz şeklinde her biri 0.5 ml hacimlik (10 mg) uygulamalar şeklinde gerçekleştirilmelidir. Aşının 2. ve 3. dozları ise, ilkinden sırasıyla 1 ay ve 6 ay sonrasında verilmelidir. Birinci doz Hepatit B aşılanması 3 aydan fazla gecikirse, 0.5 ml'lik hepatit B immünglobulin (insan) uygulaması 3. ayda tekrarlanmalıdır. Eğer hepatit B aşısı reddedilirse 0.5 ml hepatit B insan immünglobulini 3 ve 6. aylarda tekrarlanmalıdır. Hepatit B immünglobulini (insan) doğumda uygulanması, 2.aydaki oral polio ve difteri- tetanoz - pertussis aşıları ile etkilenmemelidir. HBsAg pozitif kişiyle cinsel temas: Son cinsel temastan 14 gün içinde veya cinsel teması devam etmesi durumu söz konusu ise, tek doz 0.06 ml/kg ve Hepatit B aşıları serisi uygulanmalıdır. Akut HBV enfeksiyonu olan kişilere aile içinde maruziyet: 12 aydan küçük olup ve hepatit B' si olan birinci derece ebeveynlerden hepatit B'ye maruziyet söz konusu olduğunda, 0.5 ml hepatit B immünglobulin (insan) ve hepatit B aşısı ile profilaktik tedavi endikedir.

 

 

Endikasyonları:

HBsAg içeren kana akut maruziyet, HBsAg pozitif annelere yeni doğan bebeklerin perinatal maruziyeti, HBsAg pozitif kişiyle cinsel temas, akut Hepatit B enfeksiyonu olan kişilere aile içinde maruziyet sonrası profilaktik kullanım için endikedir. Ayrıca HbsAg taşıyan hastalarda, karaciğer transplantasyonu sonrası HBV re-enfeksiyonlarına karşı pasif immünoprofilaksi sağlamak amacıyla kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

İnsan Ig'lerine karşı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır. Uygulamayı takip eden 3 ay içinde canlı virüs aşısı yapılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Agammaglobulinemi veya hipogammaglobulinemi vakalarında, özellikle preparat damardan verilirse anafilaktoid reaksiyon görülebilir. Ender durumlarda IgA veya diğer plazma protein türevlerine karşı hassasiyet görülebilir.