1ilaç

GLOBUMAN IM Flakon

BERNA 

 

 

Etken Madde(ler):

Gammaglobulin 160 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik 1 i.m. flakon, 2 ml'lik 1 i.m. flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Damardan yapılamaz. Hepatitis A: Korunma, 0.1 ml/kg, 4-5 ay sonra tekrarlanabilir. Hepatitis B: Korunma, 0.5 ml/kg. Kızamık: Korunma, 0.2 ml/kg; tedavi, 1-2 ml/kg. Kızamıkçık: Korunma, 0.2 ml/kg; embiryopatiyi önleme, doz başına 60 ml; tedavi, 1-2 ml/kg. Bakteriyel Enfeksiyonlar: Tedavi, 1 ml/kg. Konjenital veya edinsel immunoyetmezlik: İkame tedavisi, 0.5 ml/kg, her 4-8 haftada bir tekrarlanmalıdır; akut enfeksiyon sırasında tedavi 1 ml/kg.

 

 

Endikasyonları:

Temas öncesinde veya temastan sonra 1 hafta geçmemiş kişilerde hepatit-A profilaksisi, kızamık için spesifik immünglobulinin bulunmadığı durumlarda, temastan bu yana 1 hafta geçmemiş kişilerde kızamığın profilaksisi veya hafifletilmesi, kızamıkçık için spesifik immünglobulinin bulunmadığı durumlarda, bir hasta ile temas ettiği şüphesi olan ve 72 saat geçmemiş hamile kadınlarda kızamıkçık profilaksisi ve antikor yapımının gerek primer, gerekse sekonder yetmezliğine bağlı hastalıklarda tamamlayıcı tedavi olarak endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Homolog proteinlere tahammülsüzlük ve insan normal immünglobulini i.m. enjeksiyonun kontrendike olduğu trombositopeni ya da başka herhangi bir koagülopatisi mevcut hastalara uygulanmamalıdır.

 

Uyarılar:

Ürün intravenöz yolla verilmemelidir. İntramüsküler uygulanan normal insan immünglobulinine karşı şiddetli allerjik cevap seyrektir. Şok durumunda tedavi, şok tedavisinin kurallarına uygun yapılır. Çok seyrek vakalarda görülen IgA yetmezliği durumlarında hastada anti-IgA antikorları varsa, immünglobulinlere karşı tahammülsüzlük görülebilir. Uygulamadan sonra hastalar en az 20 dakika süre ile gözlem altında bulundurulmalıdır. Allerjik veya anafilaktik tipte reaksiyon şüphesi durumunda enjeksiyon derhal durdurulmalıdır. Gebelik süresince emniyetli olup olmadığı kontrollü klinik çalışmalarla kesinleştirilmediğinden, hamile kadınlara ve emziren annelere dikkatle verilmelidir. Özellikle anti-D immünglobulin uygulaması ile olmak üzere immünglobulinlerle uzun süre içerisinde elde edilmiş olan klinik deneyim, gebeliğin seyri, fetus ve yenidoğan üzerinde görülebilecek zararlı etkileri önceden tahmin etmekte yeterli değildir. İmmünglobulinler süte geçer ve antikorların yenidoğana nakline katkıda bulunur.

 

Yan Etkileri:

Enjeksiyon yerinde ağrı ve endurasyon oluşabilir. Bu da, yüksek dozları bölüp farklı yerlerden enjekte ederek önlenebilir. Seyrek olarak ateş, deri reaksiyonları ve titreme görülebilir. Nadir vakalarda bulantı, kusma, hipotansiyon, taşikardi, allerjik ya da şok dahil anafilaktik reaksiyonlar bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

İmmünglobulin uygulaması kızamık kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi zayıflatılmış canlı virüs aşılarının etkinliğini 5 hafta ile 3 ay arasında bir süre için azaltabilir. İmmünglobulin enjeksiyonu sonrasında hastanın kanına pasif olarak aktarılmış olan antikorlardaki geçici artış, serolojik testlerde yalancı pozitif sonuçlara yol açabilir. İnsan normal immünglobulini başka ilaçlarla karıştırılmamalıdır.