1ilaç

SANTAFER Oral Damla

BERKSAM 

 

 

Etken Madde(ler):

Ferro III hidroksit polimaltoz 50 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

30 ml'lik damlalıklı cam şişe

 

Kullanım Şekli:

Yeni doğanlar: 1 damla (3 mg)/kg/gün. 1 yaşına kadar: 5 damla/gün ile başlanır, bölünmüş dozlar halinde 20 damla/gün doza çıkılır. 1-12 yaş arası: Günde 1-2 defa 20 damla (50-100 mg). 12 yaştan sonra: Günde 2 defa 20 damla (100 mg). Yetişkinler: Günde 1-2 defa 40 damla (100-200 mg).

 

 

Endikasyonları:

Değişik kökenli tüm demir eksiklikleriyle demir eksikliği anemisinin tedavi ve profilaksisinde; gebelik, laktasyon ve çocukluk döneminde demir desteği tedavisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Demir yüklenmesi (hemokromatozis, kronik hemolizis), demire karşı aşırı duyarlılık, demir kullanımı bozukluğu (kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi) ve talasemi durumlarında kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Parenteral demir uygulamasında nadiren hastanın aşırı duyarlılığının neden olduğu anafilaktik tipte reaksiyonlar görülebilir. Bu nedenle parenteral demir tedavisi ancak oral tedavinin yetersiz olacağı hastalara uygulanmalıdır. Uygulama öncesi duyarlılığın bir test dozuyla (0.5 ml i.m.) araştırılması gerekir. Oluşabilecek bir reaksiyona karşı epinefrin ve glukokortikoidler hazır bulundurulmalıdır. Özellikle allerjiye eğilimli hastalarda çok dikkatli olunmalıdır. Gebelerde kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Oral demir müstahzarlarının kullanımı sırasında dışkının rengi koyulaşabilir, bu durum normaldir ve herhangi bir önlem gerektirmez. Dışkıda gizli kan aranması sırasında yanılgıya neden olmaz. Bu nedenlerle bir inceleme sırasında tedavinin kesilmesine gerek yoktur. Mide ülseri bulunan hastalara dikkatle verilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Parenteral formların uygulamasında anafilaktik reaksiyon, ürtiker, cilt döküntüleri, dispne, artralji, miyalji ortaya çıkabilir. Enjeksiyon yerinde lokal reaksiyonlar ve bazan steril abseler oluşabilir. Oral formların uygulamasında gastrointestinal yan etkiler görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

İki değerlikli demir içeren müstahzarların gıdalarla ve bazı ilaçlarla (tetrasiklin gibi) birlikte alınması halinde ortaya çıkan etkileşmelerin, üç değerlikli demir-hidroksit polimaltoz kompleksiyle gözlenmediğini bildiren klinik araştırmalar vardır.