1ilaç

NAZOSTER Nazal Sprey

BERKSAM 

 

 

Etken Madde(ler):

Mometazon furoat 50 mcg/püskürtme

 

Piyasa Şekilleri:

140 püskürtme için 18 g süspansiyon içeren doz ayarlı ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Erişkinlerde (geriyatrik hastalar dahil) ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda: Profilaksi ve tedavi için önerilen doz günde bir kez her iki burun deliğine 50 mcg'lık iki püskürtme olmak üzere günde toplam 200 mcg'dır. Semptomların kontrol altına alınmasından sonra idame dozu her burun deliğine bir püskürtme olmak üzere günde toplam 100 mcg'a düşürülebilir. Semptomlar yeterince kontrol altına alınamamışsa, günlük maksimum doz her burun deliğine dört püskürtme olmak üzere toplam 400 mcg'a çıkarılabilir. Semptomların kontrol altına alınmasından sonra dozun düşürülmesi önerilir. 3-11 yaş arasındaki çocuklarda: Önerilen günlük mutat doz, her burun deliğine günde bir püskürtme (50 mcg) olmak üzere toplam 100 mcg'dır. Klinik olarak anlamlı etki başlangıcı bazı hastalarda ilk dozdan 12 saat kadar kısa bir süre sonra başlar. Tam terapötik yarar elde etmek için düzenli olarak kullanılması önerilir. Nazoster %0.05 Nazal Sprey ile profilaktik tedaviye polen mevsiminin başlamasından 2-4 hafta önce başlanması önerilir.

 

 

Endikasyonları:

Mevsimsel ve yıl boyu süren alerjik rinit semptomlarının tedavisinde ve mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşenlerinden herhangi birine aşırı duyarlılık ve burun mukozası ile ilişkili tedavi edilmemiş lokalize enfeksiyonların varlığında kontrendikedir. Kortikosteroidlerin yara iyileşmesine olan inhibitör etkisinden dolayı yakın geçmişte burun ameliyatı veya travması geçirmiş olan hastalarda yara iyileşmeden önce nazal kortikosteroidler kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Aktif veya latent solunum yolu tüberküloz enfeksiyonları, veya tedavi edilmemiş mantar, bakteri veya sistemik virüs enfeksiyonları veya oküler herpes simplex enfeksiyonu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Uzun süre kullanan hastalar muhtemel burun mukozası değişikliği için kontrol edilmelidir. Eğer burun veya farenkste lokalize mantar enfeksiyonu gelişirse tedavinin kesilmesi veya uygun tedavi uygulaması gerekebilir. Nazofarenkste ısrarlı iritasyon tedavinin kesilmesini gerektirebilir. Mometazon'un uzun süre kullanılması ile hipotalamus-pitiüter-adrenal (HPA) aksının supresyonuna ilişkin hiç bir delil yoktur. Bununla beraber uzun süren sistemik kortikosteroid kullanımından mometazon kullanımına geçen hastalar için dikkatli bir ilgi gerekir. Bu hastalarda sistemik kortikosteroidin kesilmesi, HPA aksının fonksiyonları düzelinceye kadar bir kaç ay adrenal yetmezlik belirtileri ile sonuçlanabilir. Bu hastalar adrenal yetmezlik belirtileri gösterirlerse sistemik kortikosteroid tedavisine devam edilmeli ve diğer tedavi usulleri ve gerekli önlemler uygulanmalıdır. Sistemik kortikosteroidlerden geçişte bazı hastalar burunda rahatlamaya karşın sistemik kortikosteroid kesilme semptomlarından (örn. mafsal ve/veya adale ağrısı, yorgunluk, ve depresyon) şikayetçi olabilirler. Böyle bir geçiş aynı zamanda alerjik konjunktuvit veya ekzema gibi önceden var olan ve sistemik kortikosteroid tedavisi ile suprese olmuş alerjik durumların açığa çıkmasını sağlayabilir. Kortikosteroid kullanan potansiyel olarak immünosüprese olmuş hastalar bazı enfeksiyonlara (örn. suçiçeği, kızamık gibi) yakalanma riskine karşı uyarılmalı ve böyle bir durumla karşılaşıldığında tıbbi yardım alınmasının önemi belirtilmelidir. Gebe kadınlarda yeterli ve kontrollü çalışma yapılmamıştır. Gebe, emziren veya gebelik riski taşıyan kadınlarda kullanımına karar verilirken anne, fetus ve bebeğe verilebilecek olası zararlar, beklenen yararlarla karşılaştırılmalıdır. Gebeliği sırasında kortikosteroid tedavisi gören annelerin doğan bebekleri hipoadrenalizm için dikkatle izlenmelidir.

 

Yan Etkileri:

Yan etkiler; başağrısı, epistaksis (kanama, kanlı mukus ve kan pıhtıları), farenjit, burunda yanma, burunda iritasyon ve burunda ülserasyon olup bu etkiler kortikosteroid burun spreylerinin kullanımı ile görülen tipik etkilerdir. Epistaksis genelde hafif şiddette olup kendiliğinden geçmiştir.