1ilaç

GARGAREX Oral Sprey

BERKO

 

 

Etken Madde(ler):

Klorheksidin glukonat 0.5 %

 

Piyasa Şekilleri:

30 ml'lik plastik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Sabah ve akşam 1 defada 5-6 kez püskürtmek suretiyle kullanılır.

 

 

Endikasyonları:

Dental plakların oluşmasını önlemede profilaktik olarak diş hekimliği işlemlerinde ve her türlü operasyon öncesi ağızda antiseptik ortam yaratmak amacıyla kullanılır. Gingivitis tedavisinde ve önlenmesinde, orofarenks bölgesindeki enfeksiyonlarda (farenjit, larenjit, tonsillit vb.) ve bu bölgedeki operasyonlar sonrasında, kemoterapi ve radyoterapi sonrası ağızda görülen mukozitlere bağlı sekonder enfeksiyonların önlenmesinde, bakteriyel yada fungal etkilerin neden olduğu oral mukoza enflamasyonlarının tedavisinde (stomatitis), çeşitli nedenlerden dolayı diş temizliği yapmayan kişilerde (periodontal veya diğer oral operasyonları geçirmiş kimseler mental yada fiziksel özürlü kişiler gibi) ağız hijyeninin sağlanması amacıyla kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Klorheksidin glukonata daha önce aşırı duyarlılık reaksiyonu göstermiş olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Göz, kulak ve burun mukozaları ile beyin zarına temas ettirilmemelidir.

 

Yan Etkileri:

Klorheksidin glukonat ağız içinde dil ve diş üzerindeki renk değişikliğine sebep olabilir. Dil üzerindeki renk değişikliği yüzeysel hücreler üzerindeki glikoproteinlerin pigmentasyonuna bağlıdır. Yüzeyi pürüzlenmiş diş dolguları ve pürüzlü diş yüzeyleri glikoproteinlerin tutunmasına elverişli oldukları için daha fazla boyanırlar ve böylece renk değişikliği gözlenir. Klorheksidin ile tedavide tad almada değişiklikler oluşabilir. Tad alma duyusundaki değişikliklerin devamlı olduğu bir vaka bildirilmemiştir. Klorheksidin glukonat anyonik ajanlarla ve sabunlarla geçimsizdir.