1ilaç

HUMAN ALBUMIN IV Flakon

BERK

 

 

Etken Madde(ler):

İnsan albumini

 

Piyasa Şekilleri:

20 %: 50 ml'lik 1 i.v. flakon
20 %: 100 ml'lik 1 i.v. flakon

 

 

Kullanım Şekli:

İhtiyaca ve protein açığına göre ayarlanır. Albumin dozu gram cinsinden şu formül ile saptanabilir: Başlangıç dozu için, (hedef total protein g/l-ölçülen total protein g/l) x plazma volümü (40 ml/kg litre) x 2. 2 sabit rakamı damar dışı kayıplar için kullanılmaktadır.

 

 

Endikasyonları:

Albümin gereksiniminde kullanılır. Hipovolemik şokun acil tedavisi, yanık tedavisi, ödemin eşlik ettiği veya etmediği hipoproteinemi, erişkin solunum yetmezliği sendromu, kardiyopulmonel by-pass, akut karaciğer yetmezliği, yeni doğanın hemolitik hastalığı, proteinden zengin sıvıların sekestrasyonu, eritrosit resüspansiyonu, akut nefrozis, böbrek diyalizinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Dekompanse kalp hastalıkları, akciğer ödemi, oligüri, anüri, hipertansiyon, ağır kardiyovasküler hastalıklar, özofagus varisleri ve hemorajik diatezlerde kontrendikedir. Anaflaktik şok oluşumu tedavinin durdurulmasını gerektirir.

 

Yan Etkileri:

Allerjik reaksiyonlar, titreme ve ateş yükselmesi gibi yan etkiler görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Protein hidrolizatlarıyla aminoasit solüsyonlarıyla ya da alkol içeren solüsyonlarla karıştırılmamalıdır.