1ilaç

PANTPAS Enterik Tablet

BAYER 

 

 

Etken Madde(ler):

Pantoprazol sodyum 40 mg

 

Piyasa Şekilleri:

14 enterik tablet
30 enterik tablet

 

Kullanım Şekli:

Gastrik ve duodenal ülserli H. pylori pozitif hastalarda günde 2x40 mg Pantpas tablet+2x1 g amoksisilin+2x500 mg klaritromisin veya günde 2x40 mg Pantpas tablet+2x500 mg metronidazol+2x500 mg klaritromisin veya günde 2x40 mg Pantpas tablet+2x1 g amoksisilin+2x500 mg metronidazol kombine tedavisi uygulanır. H. pylori negatif duodenal ülser, gastrik ülser ve özofajial reflülü hastalarda birçok vakada günde 40 mg’lık bir tablet, özel vakalarda günde 2 tablet kullanılır. Ciddi karaciğer hastalıklarında doz azaltılarak iki günde bir 40 mg pantoprazol verilir. Yaşlılarda ve böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalarda günlük doz 40 mg pantoprazolü aşmamalıdır. Kombine tedavi uygulanan yaşlılarda 2x40 mg’lık doz 1 haftalık tedavi süresince verilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Helicobacter pylori'nin neden olduğu duodenal ve gastrik ülserde tekrarı azaltmak amacıyla bu mikroorganizmanın eradikasyonu için uygun iki antibiyotikle kombine olarak, orta ve ileri derecede özofajial reflü ve peptik ülserde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Orta veya ileri derecede hepatik veya renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kombine tedavi uygulanmamalıdır. Formülasyonunda bulunan maddelere duyarlı kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Pantoprazol tedavisi malign ülser semptomlarını hafifleterek teşhisi geciktirebileceğinden tedaviden önce gastrik ülserin malignitesi veya malign özofagus hastalığı olasılığı bertaraf edilmelidir. Sinirsel dispepsi gibi hafif gastrointestinal şikayetler için endike değildir. Özofajiyal reflü teşhisi endoskopi ile kesinleştirilmelidir. Hamilelik kategorisi C'dir. Hamilelerde klinik deneyim sınırlıdır. anne sütüne geçmesine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Çocuklarda kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Başağrısı veya diyareye neden olabilir. Nadiren bulantı, karın üst kısmında ağrı, gaz, deri döküntüsü, kaşıntı veya baş dönmesi bildirilmiştir. Bireysel olgu olarak ödem, ateş, depresyon başlangıcı ve bulanık görme rapor edilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Ketokonazol gibi biyoyararlanımı pH'ya bağlı ilaçların absorbsiyonunu azaltabilir. Sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolize olur. Aynı enzim sistemiyle metabolize olan ilaçlarla etkileşme gözardı edilmemelidir.