1ilaç

BAYPRESS Tablet

BAYER 

 

Etken Madde(ler):

Nitrendipin

 

Piyasa Şekilleri:

10 mg: 30 tablet, 20 mg: 20 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz başlangıçta sabahları kahvaltıdan sonra 10 mg'dır. Tedaviye uygun yanıt alınamayınca sabah ve akşam olmak üzere günde 20 mg'a çıkarılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Hipertansiyonun tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Nitrendipine aşırı duyarlılıkta, gebelik ve emzirme sırasında kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Nitrendipinle antihipertansif tedavi düzenli medikal gözlem gerektirir. Tedaviye verilen cevabın sonucu olarak (bireysel farklılıklar olabilir) taşıt ve makine kullanma yeteneği azalabilir. Bu durum özellikle tedavinin başlangıcında, başka bir ilaca geçişte ve birlikte alkol alındığında geçerlidir.

 

Yan Etkileri:

Baş ağrısı, flaş ve sıcaklık hissi oluşabilir. Genelde tedavinin ilk haftalarında görülebilen bu yan etkiler, çoğunlukla tedavinin ilerlemesiyle azalmaktadır. Bazı olgularda görülen ayak bileği ödemi, damarların dilatasyonuna bağlıdır ve kendiliğinden gerileyerek, en geç tedavinin bırakılmasıyla kaybolur. Nadir durumlarda bulantı, baş dönmesi, yorgunluk, taşikardi veya palpitasyon görülebilir. Kan basıncının normalin altına düşmesi (hipotansif dolaşım reaksiyonu), kaşıntı (pruritus), deri döküntüleri (rash), gastrointestinal rahatsızlıklar, sinirlilik veya el ve ayaklarda karıncalanma (parestezi) nadiren görülebilir. İzole olgularda bildirilen gingiva hiperplazisi, diğer dihidropiridinlerle elde edilen deneyimlere uygun olarak tedavinin kesilmesiyle gerileyebilmektedir. Nitrendipinle tedavide diürez artabilir. Çok nadir durumlarda nitrendipin alımından 15-30 dakika sonra göğüs bölgesinde ağrı (belli durumlarda angina pectoris benzeri semptomlar) gelişebilir. Nitrendipin tedavisi sırasında karaciğer enzimlerinde (alkalen, fosfataz ve/veya SGOT, SGPT) artış gözlenmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Nitrendipinin antihipertansif etkisi diğer antihipertansif ilaçlarla artabilir. Antihipertansif etki aratabileceğinden, nitrendipinle birlikte beta-reseptör blokerleri kullanıldığında düzenli medikal takip gerekir. Bu durum, birlikte simetidin alındığında da geçerlidir. Birlikte digoksin verildiğinde, plazma digoksin düzeylerinde artış olabilir. Gerekirse plazma digoksin düzeyleri ölçülerek, digoksin doz aşımı semptomları izlenmeli ve glikozid dozu istenilen düzeye indirilmelidir.