1ilaç

CEC Efervesan Tablet

BASEL

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Sefalosporinler > Sefaklor

 

 

Etken Madde(ler):

Sefaklor monohidrat

 

Piyasa Şekilleri:

250 mg: 20 efervesan tablet
500 mg: 20 efervesan tablet
1000 mg: 10 efervesan tablet
1000 mg: 20 efervesan tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Bir CEC Efervesan Tablet bir bardak suda (150 ml) eritilerek içilir. Yiyecek ile birlikte alınması absorbsiyonunu değiştirmez. Erişkinler ve 10 yaş üstü çocuklarda: Normal doz, 8 saatte bir 500 mg'dır. Ağır enfeksiyonlarda (ör. akciğer enfeksiyonları) veya daha dirençli bakteri enfeksiyonlarında doz iki katına çıkartılabilir. Günlük tolere edilebilir en yüksek doz 4 gramdır. Hafif enfeksiyonlarda (ör. komplike olmayan idrar yolları enfeksiyonu) 8 saatte bir 250 mg alınması önerilir. Akut Gonore tedavisinde günde 3 g, gerekirse Probenecid ile birlikte kullanılabilir. 6-10 yaş arası çocuklarda: 8 saatte bir 250 mg kullanılması önerilir. Ağır enfeksiyonlarda, otitis medya veya daha dirençli bakteri enfeksiyonlarında günde 6 saatte bir 250 mg Sefaklor tavsiye edilir. Otitis medyada 12 saatte bir 500 mg alınabilir. Daha hafif enfeksiyonlarda (idrar yolları enfeksiyonu) 12 saatte bir 250 mg kullanılması önerilir. 6 yaşından küçük çocuklarda: 30 mg/kg/gün alınır. Ağır enfeksiyonlarda, otitis medya veya daha dirençli bakteri enfeksiyonlarında 40 (50) mg/kg/gün alınır, ancak günde 1 gramlık doz aşılmamalıdır. Otitis medyada toplam doz günde 2 defa olmak üzere 12 saatte bir verilir. Daha hafif enfeksiyonlarda (idrar yolları enfeksiyonu) 20 mg/kg/gün (12-8 saatte bir 2-3 defada) kullanılması önerilir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda: Doz ayarlamasına gerek yoktur. Hemodiyaliz, serum yarılanma ömrünü %25-30 oranında kısaltır. Düzenli olarak hemodiyalize giren hastalarda diyaliz öncesi başlangıç dozu olarak 250-1000 mg kullanılmalıdır. CEC Efervesan Tablet 7-10 gün süresince kullanılmalıdır. Semptomların kaybolmasından sonra en az 2-3 gün daha kullanılmalıdır. Beta-hemolitik Streptococcus tedavisinde sonradan ortaya çıkan etkileri (romatizmal ateş veya glomerulonefrit) engellemek için en az 10 gün kullanılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Gram pozitif mikroorganizmalar; Staphylococcus aureus (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Staphylococcus epidermidis (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus pneumonia, Streptococcus pyogenes (grup A streptokok) ve gram negatif mikroorganizmalar; Haemophilus parainfluenzea, Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Moraxella (Branhamella) catarrhalis (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Proteus mirabilisin neden olduğu, solunum yolları enfeksiyonları (pnömoni, bronşit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, farenjit ve tonsillit gibi), orta kulak enfeksiyonu, sinüzit, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve idrar yolları enfeksiyonlarında (sistit ve piyelonefrit gibi) endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sefalosporin türevi antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Sefaklor tedavisine başlamadan önce hastada sefaklor, sefalosporin, penisilin ve diğer antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı dikkatli bir şekilde soruşturulmalıdır. Az da olsa çapraz allerji olasılığı nedeniyle penisiline duyarlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Herhangi bir tür allerjisi olan ve özellikle ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda antibiyotikler dikkatle kullanılmalıdır. Allerjik bir reaksiyonun ortaya çıkması halinde sefaklor tedavisi hemen sonlandırılmalıdır. Ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları, adrenalin uygulanması ve diğer acil önlemlerin alınmasını gerektirebilir. Sefalosporin ve diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımıyla psödomembranöz kolit görüldüğü bildirildiğinden, antibiyotik kullanımına bağlı diyare gözlenen hastalarda bu durum dikkate alınmalıdır. Geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanılması kolonun normal florasını bozabilir ve Clostridium'ların aşırı çoğalmasına neden olabilir. Çalışmaların sonuçlarına göre Clostrinium difficile'nin ürettiği toksinler antibiyotiklere bağlı kolitin en sık görülen nedenidir. Hafif şiddetteki kolitler sadece ilacın kesilmesiyle düzelebilir. Orta şiddetteki ciddi olgular; endike olduğunda; sıvı, elektrolit ve protein ikamesiyle düzeltilebilir. Kolit ilacın kesilmesiyle ortadan kaldırılamazsa veya olgu ciddiyse antibiyotiğe bağlı Clostrinium difficile'nin neden olduğu psödomembranöz kolit tedavisinde vankomisin tercih edilecek ilaçtır. Kolitin diğer sebepleri de gözönünde bulundurulmalıdır. Sefaklora karşı allerjik bir reaksiyonun oluşması durumunda tedavi kesilmeli ve hasta uygun ilaçlarla; örneğin antihistaminikler, presör aminler veya kortikosteroidlerle tedavi edilmelidir. Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi uzun süreli sefaklor tedavisi sırasında duyarlı olmayan bakterilerin aşırı çoğalmasına rastlanabilir. Tedavi sırasında süperenfeksiyon gelişmesi halinde, uygun tedavilere başvurulmalıdır. Kolit öyküsü bulunan hastalara geniş spektrumlu antibiyotikler dikkatle uygulanmalıdır. Orta ve ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda genellikle doz ayarlamasına gerek yoktur. Belirgin derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda sefaklor dikkatle uygulanmalıdır. Gebelikte kullanımının güvenilirliği henüz kesinleşmemiştir. Sefaklor düşük konsantrasyonlarda anne sütüne geçer. Bu nedenle emziren annelere uygulanması halinde dikkatli olunmalıdır. Bir aylıktan küçük bebeklerde kullanımının güvenilirliği henüz kesinleşmemiştir.

 

Yan Etkileri:

Genellikle iyi tolere edilir. Basit cilt döküntülerinden serum hastalığı benzeri reaksiyonlara kadar çeşitli allerjik reaksiyonlara rastlanabilir. Bu tip reaksiyonlara daha çok çocuklarda rastlanabilir. Belirti ve bulgular tedavinin başlangıcından birkaç gün sonra belirir ve tedavinin kesilmesiyle ortadan kalkar. Antihistaminik ilaçlar ve glukokortikoidlerin belirti ve bulguların iyileşmesini hızlandırabileceği belirtilmektedir. Nadiren bulantı, kusma gibi gastrointestinal semptomlara rastlanabilir. Daha nadiren hiperaktivite, sinirlilik, bilinç bulanıklığı, sersemlik hissi, baş dönmesi gibi merkezi sinir sistemi; genital prurit ve vajinit; trombositopeni ve reversibl nefrit gibi yan etkiler gözlenebilir.