1ilaç

CLEXANE Enjektör

AVENTİS FARMA

 

Etken Madde(ler):

Enoksaparin

 

Piyasa Şekilleri:

60 mg/0.6 ml: 0.6 ml'lik 2 enjektör, 80 mg/0.8 ml: 0.8 ml'lik 2 enjektör, 120 mg/0.8 ml: 0.8 ml'lik 10 enjektör, 40 mg/0.4 ml: 0.4 ml'lik 2 enjektör, 20 mg/0.2 ml: 0.2 ml'lik 2 enjektör, 100 mg/ml: 1 ml'lik 2 enjektör içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Profilaktik amaçla s.c. olarak düşük risk grubu hastalarda, ameliyattan 2 saat önce başlamak kaydıyla günde bir kez 20 mg 7-12 gün süreyle; yüksek risk grubu hastalarda ameliyattan 12 saat önce başlamak kaydıyla 7-15 gün süreyle günde bir kez 40 mg'dır. Diyaliz evresindeki hastalarda, 0.5-1 mg Clexane uygulanır. Adale içine uygulanmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Venöz tromboemboli profilaksisinde (venlerde pıhtı oluşumunun önlenmesi) özellikle bazı işlemler, örneğin ortopedik veya genel cerrahi sonrası; hemodiyaliz sırasında ekstrakorporeal dolaşımda tromboz oluşumunun önlenmesinde; oluşmuş derin ven trombozunun tedavisinde, beraberinde pulmoner emboli olduğu ya da olmadığı durumlarda; kararsız angina ve non-Q miyokard infarktüsünde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Enoksaparin, heparin ya da diğer düşük molekül ağırlıklı heparinlere karşı aşırı duyarlılık (alerji) durumları; önemli kanama bozuklukları; enoksaparin veya başka heparinlerle trombositopeni hikayesi (geçmişte trombosit sayısında önemli düşüş) olduğu durumlarda; aktif gastrointestinal ülser veya kanamaya meyilli Iezyonlarda; akut infektif endokardit (kalbin iç tabakasının enflamasyonu), yapay kapağın etkilendiği durumlar hariç kesinlikle kullanılmamalıdır. Ciddi böbrek yetmezliği, hemorajik vasküler serebral stroke (inme), kontrolsüz arteriyal hipertansiyon ve diğer ilaçlarla kombinasyonunun kullanılması önerilmez.

 

Uyarılar:

İntramüsküler uygulanmamalıdır. Düşük molekül ağırlıklı heparinler, molekül ağırlığı, spesifik anti-Xa aktivitesi ve doz açısından eşdeğer olmadıklarından birbirlerinin yerine kullanılmamalıdır. Spesifik kullanım şekline özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Heparin ile oluşmuş trombositopeni hikayesi olan hastalarda enoksaparin çok dikkatle kullanılmalıdır. Diğer antikoagülanlarla olduğu gibi, enoksaparinin spinal/epidural anestezi altında uygulanması sırasında, intraspinal hematomların oluşup uzun süreli veya kalıcı paraliziye yol açtığı çok nadir vakalarda bildirilmiştir. Epiduralkateterlerin operasyon sonrası uzun süreli kullanımı bu riski arttırmaktadır. Nörolojik takip gerekmektedir. Trombosit sayısının takibi verilen doz ve terapötik endikasyonu ne olursa olsun gereklidir. Tedavinin başlangıcından önce ve tedavi sırasında düzenli olarak trombosit sayısının ölçülmesi önerilmektedir. Trombosit sayısında önemli ölçüde azalma oluşursa (başlangıçtaki sayının %30-50'si), tedavi kesilmelidir. Enoksaparin karaciğer yetmezliğinde, diyabetik retinopati durumlarında, spinal/epidural anestezi kullanılan nörolojik veya oftalmolojik operasyonlardan kısa süre sonra dikkatle kullanılmalıdır. Yaşlılarda, tedavi edici uygulamada anti-Xa aktivitesinin ölçülmesi önerilmektedir. Enoksaparinin çocuklarda kullanılması önerilmez. Hamilelik ve emzirme durumunda tedaviye başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Tedbir olarak, enoksaparin hamilelikte kullanılmamalıdır. Emzirme sırasında kullanımında sakınca yoktur.

 

Yan Etkileri:

Hemoraji (kanama), enjeksiyon yerinde morarma, lokalize veya genel alerjik reaksiyonlar, trombositopeni (anormal düşük seviyede trombosit sayısı), nadiren, enjeksiyon yerinde ciddi döküntülü reaksiyonlar, osteoporoz riski (kemiğin kırılabilmesine yol açan demineralizasyonu özellikle tedavi bir kaç aydan uzun süre uygulandığında), bazı enzimlerin kan seviyelerinde artış (transaminazlar) ve nadiren, enoksaparinin spinal/epidural anestezi ile birlikte uygulamasında intra-spinal hematomlar görülmüştür.

 

İlaç Etkileşimleri:

Önerilmeyen kombinasyonlar (hemoraji riskini arttıran maddeler): Asetilsalisilik asit (ve türevleri), analjezik ve antipiretik dozlarda, nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar, tiklopidin, dekstran 40 (parenteral yol). Dikkatle kullanılması gereken kombinasyonlar: Oral antikoagülanlar, trombolitik ilaçlar, antitrombotik dozlarda asetilsalisilik asit (kararsız angina ve non-Q miyokard infarktüsü tedavisinde), glukokortikoidler (genel kullanım yolu).