1ilaç

CALSYNAR Nazal Sprey

AVENTİS FARMA

 

Etken Madde(ler):

Salmon kalsitonin (Salkatonin)

 

Piyasa Şekilleri:

200 IU/püskürtme: Herbiri 200 IU 14 doz'luk sprey, 100 IU/püskürtme: Herbiri 100 IU'lik tek kullanımlık 7 adet flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Postmenopozal osteoporozun önlenmesinde: Genellikle günde 100 IU. Dozlar, haftada 5-7 gün olmak üzere, 200 IU'luk bir püskürtme ya da 100 IU'luk 2 püskürtme olarak günde 200 IU'ya çıkarılabilir. Tedavi, genellikle doğal menopozun ya da ovariektominin başlamasından itibaren 2-3 yıl hızlanarak devam eden kemik kaybı periyodu boyunca sürdürülmelidir. Osteoporoz tedavisinde: Sürekli tedavi için günde 200 IU. Hastalar ayrıca, ek olarak kalsiyum ve gerekirse D vitamini almalıdır. Vertebral kırıklardan sonra, genellikle günde 200 IU. Kalça kırıklarında, dozlar günde 400 IU'ya çıkarılabilir. Tedavinin süresi 15 gün ila 1 ay, ya da immobilizasyonun sonuna kadar olmalıdır. Paget hastalığı (osteitis deformans) tedavisinde: Günlük tek doz olarak, ya da bölünerek 200 IU uygulanır. Tedaviye birkaç ay devam edilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Osteoporoz (postmenapozal osteoporozun erken ve ilerlemiş safhaları, senil osteoporoz, sekonder osteoporoz, örn. kortikosteroid ya da immobilizasyona bağlı); osteoliz ve/veya osteopeniye bağlı kemik ağrıları; kemiğin paget hastalığı (osteotis deformans), özellikle kemik ağrısı, nörolojik komplikasyonlar, progresif kemik lezyonlu olgular, tam olmayan ya da tekrarlanan kırıklar, serum alkali fosfataz ve üriner hidroksiprolin atılımı artışıyla belirgenleşen artmış kemik dönüşümlü olgular varlığında; hiperkalsemi (meme, akciğer veya böbrek karsinomu, miyelom ve diğer malignitelere sekonder durumda tümoral osteolize bağlı; hiperparatiroidizm, immobilizasyon ve D vitamini intoksikasyonlarına bağlı oluşan kronik olguların etkinlik sağlanana kadar uzun süreli tedavisi); nörodistrofik hastalıklar (örn. Sudeck hastalığı).

 

 

Kontrendikasyonları:

Kalsitonine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Kalsitonin hayvanlarda plasenta engelini geçmez, ancak gebe kadınlarda yeterli deneyim yoktur. anne sütüne geçtiğine dair bazı bulgular olduğundan tedavi sırasında emzirme önerilmez. Çocuklarda uzun süreli kullanıma dair yeterli veri bulunmadığından, tıbbi açıdan zorunlu görülmedikçe çocuklarda birkaç haftadan fazla uygulanmamalıdır. İntranazal kalsitonin uygulanan kronik rinitli hastalarda ilacın absorpsiyonunda artma olabileceğinden gözetim altında tutulmalıdır. Peptid yapıda olmasından dolayı sistemik allerjik reaksiyon olasılığı vardır. Buna eğilimi olan hastalarda tedavi öncesi deri testleri yapılmalıdır. Uzun süreli tedavi altındaki bazı hastalarda kalsitoninlere karşı antikor gelişebilir, fakat klinik etkinlik genellikle etkilenmez. Hastalara, baş dönmesi veya diğer SSS belirtileri olduğunda araç veya herhangi bir makine kullanmamaları söylenmelidir.

 

Yan Etkileri:

Sık sık bulantı, sıcak basması (ender olarak hipertansiyon ve taşikardiyle birlikte ortaya çıkar); bazan kusma, diyare, abdominal şikayetler, sık şekilde idrara çıkma, poliüri; ender olarak iştahsızlık, baş ağrısı, baş dönmesi, avuç içlerinde ve ayak tabanlarında duyarlılık dahil olmak üzere parestezi, metalik tat, deride döküntü, ürtiker, kaşıntı, ateş, üşüme, titreme, halsizlik, asteni; çok ender olarak şok, anjiyoödem, larengospazm, dispne dahil olmak üzere allerjik/anafilaktik reaksiyonlar, hipertansiyon, herhangi bir klinik önemi olmayan tetanik semptomlar ve geçici hipokalsemi görülebilir. En sık rastlanan bulantı ve sıcak basması, tedaviye devam edilidğinde hastaların çoğunda düzelmektedir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.