1ilaç

ACTONEL Film Tablet

AVENTİS FARMA

 

Etken Madde(ler):

Risedronat sodyum

 

Piyasa Şekilleri:

4 film tablet, 28 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Erişkinler için önerilen doz, her gün bir adet 5 mg veya haftada bir kez alınan 35 mg tablettir. Yiyecekler, Actonelin emilimini bozar, bu nedenle, yeterince emilebilmesi için; günün ilk yemeğinden ya da ilk içeceğinden (su dışında) en az 30 dakika önce veya günün herhangi bir saatinde alınan yiyecek ya da içeceklerden en az 2 saat ara ile veya yatmadan en az 30 dakika önce alınmalıdır. Haftalık dozda hastalar ilaç almadıklarını farkettikleri gün içersinde ilaçlarını almaları gerektiği konusunda bilgilendirilmelidirler. Bu hastalar daha sonra normal rutinlerine dönerek, tabletleri önceden belirledikleri güne göre almaya devam etmelidirler. Tablet bütün olarak yutulmalı, çiğnenmemeli veya emilmemelidir. Actonel, mideye geçmenin kolaylaştırılması için ayakta, dik durulurken bir bardak suyla (en az 120 ml) alınmalıdır. Actonel tablet alındıktan sonraki 30 dakika boyunca hastanın uzanmaması gerekmektedir.

 

 

Endikasyonları:

Omur ve kalça kırıklarına yönelik riski azaltmak üzere menopoz sonrası dönemdeki osteoporoz tedavisinde endikedir. Artmış osteoporoz riski bulunan, menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda osteoporozun önlenmesinde endikedir. Yüksek kırık riski bulunan erkeklerdeki osteoporoz tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın içindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılık, hipokalsemi, ciddi böbrek yetmezliğinde (kreatinin klirensi <30 ml/min.) kontrendikedir. Ayrıca 30 dakika boyunca dik durumda kalamayacak hastalara da verilmemelidir.

 

Uyarılar:

Bifosfonatların bir kısmı, özofajite ve özofagus ülserine neden olmaktadırlar. Geçmişinde darlık veya akalazya gibi özofagus geçiş veya boşaltımını engelleyen özofagus hastalıkları olanlar veya tablet alımından sonraki en az 30 dakika boyunca ayakta, dik durumda durmaları mümkün olamayan hastalarda, risedronat özel bir dikkatle kullanılmalıdır. Hamilelikte kullanımı ile ilgili yeterli çalışma yoktur. Bu nedenle gebe kadınlarda kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Gastrik ve özofajial ülser ve disfaji yapabilir. Diğer hafif-orta şiddetli yan etkiler; ağrı, sırt ağrısı, karın ağrısı, bitkinlik, göğüs ağrısı, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık, bulantı, diyare , anemi, artralji, eklem rahatsızlığı, miyalji, bacak krampı, bursit, tendon hastalığı, kemik hastalığı, depresyon, sersemlik, anksiyete, farenjit, rinit, dispne, döküntü, kaşıntı, üriner sistem enfeksiyonudur. Nadiren duodenit, iritis, dil iltihabı ve karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk bildirilmiştir. Bazı hastalarda, serum kalsiyum ve fosfat düzeylerinde erken, geçici, asemptomatik ve hafif azalmalar gözlenmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Polivalan katyon örneğin, kalsiyum, magnezyum, demir ve alüminyum) içeren yiyecek ve ilaçların bir arada alınması, risedronatın emilimini bozabilir.