1ilaç

LEUCOVORIN Amphar Flakon  

ATAFARM 

 

 

Etken Madde(ler):

Kalsiyum folinat 50 mg/5 ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik 1 flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Metotreksat infüzyonunun başlatılmasından 24 saat sonra başlamak üzere her 6 saatte bir 15 mg'dır. Metotreksat seviyesi 0.05 mikromoların altına düşene kadar uygulanır. Metotreksat eliminasyonunun bozulması ve doz aşımında metotreksat uygulamasından sonraki 24 saat içinde kurtarıcı tedaviye başlanır. Serum metotreksat seviyesi 108 M'nin altına düşene kadar 6 saatte bir 10 mg/m2 uygulanır. Folik asit eksikliğine bağlı megaloblastik anemide her gün 1 mg'a kadar i.v. uygulanır. İleri kolorektal kanser: Forourasil dozundan önce 200 mg/m2 i.v. uygulanır. Bu 5 günlük tedavi kürü 4 haftalık aralıklarla tekrar edilebilir.

 

 

Endikasyonları:

Metotreksat antidotu; sitostatik ilaçların folik asit antagonistliği etkisini ortadan kaldırmak için endikedir. Orta veya yüksek doz metotreksat tedavisi sırasında kurtarma tedavisi olarak, metotreksat serum seviyesinin sürekli yüksek olduğu durumlar ile metotreksat atılımının yavaşlamış olduğu vakalarda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık, pernisiyöz anemi (hematolojik remisyonlar olabilir) ve vitamin B12 eksikliği nedeniyle olan diğer anemilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Antineoplastik terapide özel bilgisi olan doktorlar tarafından uygulanmalıdır. Kontrol ve güvenirlik ölçümlerinin yapılabileceği olanakların bulunması zorunludur. Doku hasarı oluşturabileceği için intraarteriyel kullanılmamalıdır. B12 vitamini eksikliği nedeniyle olan makrositik anemilerde (pernisiyöz anemi gibi) folik asit ve kalsiyum folinat kullanımı hematolojik remisyonlara ve aynı zamanda nörolojik bozuklukların ilerlemesine sebep olabilir. Hamilelik ve emzirme döneminde, ancak kesin medikal gözlem yapıldıktan sonra reçete edilebilir.

 

Yan Etkileri:

Nadiren allerjik reaksiyonlar gözlemlenmiştir. Yüksek dozlardan sonra gastrointestinal rahatsızlıklar, uyku bozuklukları, depresyon, eksitasyon ve irritasyon görülebilir. Diğer sitostatik ajanlarla kombinasyonda (florourasil gibi) kombine edilen ilacın yan etkileri artmıştır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Bir folik asit antagonisti ile (trimetoprim, kotrimoksazol, metotreksat gibi) birlikte verildiğinde folik asit antagonistinin etkisi azalabilir veya tamamen nötralize olabilir. Fenobarbital, pirimidon ve fenitoin gibi antiepileptiklerin etkisini azaltabilir. Solüsyonları, kimyasal olarak stabil olmadığından hidrojen karbonat içeren enfüzyon solüsyonları ile karıştırılmamalıdır.