1ilaç

MARCAİNE %0.5 Enjektabl Solüsyon

AstraZeneca 

 

Etken Madde(ler):

Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

20 ml'lik 1 flakon.

 

Kullanım Şekli:

Önerilen dozlar: Lokal infiltrasyon (cerrahi girişimler ve postoperatif analjezi) 150 mg’dan az; retrobulbar (göz cerrahisi) 10-20 mg; peribulbar (göz cerrahisi) 30-50 mg; interkostal (her sinir için) (cerrahi girişimler, postoperatif ve travma sonrası ağrı tedavisi) 10-15 mg; interplevral (postoperatif analjezi) 100 mg; brakial pleksus (aksilller, supraklaviküler, interskalen ve subklavian perivasküler) (cerrahi girişimler) 150-200 mg; siyatik (cerrahi girişimler) 50-100 mg; femoral, obturator ve lateral kutanöz (cerrahi girişimler) 100-150 mg; lumbar epidural (sezaryen dahil cerrahi girişimler) 75-150 mg; torasik epidural (cerrahi girişimler) 25-50 mg; kaudal epidural (erişkinler (cerrahi girişimler ve postoperatif analjezi) 100-150 mg.

 

 

Endikasyonları:

Bupivakain amid grubundan güçlü ve uzun etkili bir lokal anestetiktir. Derin kas gevşemesinin gerekmediği uzun süreli sinir iletim (kondüksiyon) blokları ve epidural anestezi ve obstetrik anestezi için kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Amid grubu lokal anesteziklere aşırı duyarlı olanlarda kontrendikedir. Uygulanan turnikenin gevşemesine bağlı olarak, genel dolaşıma geçebilecek olan bupivakain, sistemik toksik etkilere neden olabileceğinden, intravenöz regional anestezide (Bier bloku) kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Bupivakain kullanılmadan önce, herhangi bir yan etki oluşumunda kullanılmak üzere, reanimasyon cihazları (solunum yollarını açık tutacak ve oksijen verilmesini sağlayacak cihazlar) ve gerekli ilaçlar hazır bulundurulmalıdır. Bupivakainin yanlışlıkla damar içine enjekte edilmesini önlemek için büyük özen gösterilmelidir. Epidural anestezi sırasında bupivakainin tercihen adrenalin içeren 3-5 ml'lik test dozu enjekte edilir. Bu sırada yanlışlıkla damara girilmişse nabız yükselecektir. Bu test dozu uygulamasından sonra her 5 dakikada bir hastayla konuşmalı ve kalp atım hızı ölçülmelidir. Toplam dozun enjeksiyonundan önce piston geri çekilerek damar içinde olup olmadığı kontrol edilmelidir. Toplam doz yavaş olarak ve gitgide artırılan dozlar şeklinde verilmeli ve hastanın durumu sürekli kontrol edilmelidir. Hafif toksik belirtiler görüldüğünde enjeksiyona son verilmelidir. Kullanım güvenliğiyle ilgili yeterli deneyim olmadığından, 12 yaşın altındaki çocuklara uygulanması önerilmez. Bupivakain anne sütüne geçer ancak, tedavi edici dozlarda anne sütüne geçen miktar çok az olduğundan, çocuğu etkileme tehlikesi yoktur.

 

Yan Etkileri:

Ciddi yan etkiler çok seyrek olmakla birlikte aşırı doza bağlı olarak ortaya çıkabilir. Yan etkiler, aşırı dozun neden olduğu yüksek plazma yoğunlukları, hızlı absorbsiyon ve en yaygın olarak dikkatsiz damar içi enjeksiyonu sonucunda ortaya çıkar. Bu reaksiyonlar, santral sinir sisteminde ve kalp-damar sisteminde görülür. SSS reaksiyonları dilde uyuşma, sersemlik, baş dönmesi, bulanık görme, tremor ve bunları izleyen uyku hali, konvülziyonlar, bilinç kaybı ve olasılıkla solunum durmasıdır. Kalp damar sistemindeki yan etkiler bu sistemi baskılayacak niteliktedir: Hipotansiyon ve miyokard depresyonu şeklinde görülürler. Bu etkiler konvülziyonların neden olduğu hipoksi ve apneye bağlı olabileceği gibi, doğrudan kalp üzerindeki etkiyle de oluşabilirler.

 

İlaç Etkileşimleri:

Bupivakain ile yapısal olarak lokal anesteziklere benzeyen ilaçların toksik etkileri aditif olduğundan, birliktekullanılmaları durumunda dikkatli olunmalıdır.