1ilaç

PULMICORT Nebülizer Süspansiyon

AstraZeneca 

 

 

Etken Madde(ler):

Budesonid

 

Piyasa Şekilleri:

0.25 mg/ml: 2 ml'lik 20 ampul
0.5 mg/ml: 2 ml'lik 20 ampul

 

Kullanım Şekli:

Sadece nebülizatör aracılığıyla inhalasyon yoluyla kullanılır. Enjeksiyon yoluyla kullanılmamalıdır. Başlangıç dozu hastanın durumuna göre ayarlanmalıdır. Çocuklar: Günde 2x0.25-0.5 mg. Bazı hastalarda dozun günde 2x1 mg’a yükseltilmesi gerekli olabilir. Erişkinler: Günde 2x0.5-1 mg. Bazı hastalarda daha yüksek dozların kullanılması gerekli olabilir. Daha fazla terapötik etkinin istendiği hastalarda, oral glukokortikosteroidler ile kombine tedaviye göre sistemik yan etkilerinin daha az olması nedeniyle Pulmicort dozunun arttırılması önerilir. İdame dozu hastanın durumuna göre düzenlenmelidir. Arzulanan klinik etkinin sağlanmasından sonra, idame dozu belirtilerin kontrol altına alınması için yeterli olan en küçük doza dereceli olarak indirilmelidir. Oral steroidden Pulmicort Nebülizer Süspansiyon tedavisine geçebilmek için, hastanın nispeten stabil bir dönemde olması gerekir. Ortalama 10 gün süreyle, daha önce kullanılmakta olan oral steroide ek olarak yüksek dozda uygulanır. Daha sonra oral doz, mümkün olan en düşük değerine düşürülür. Birçok hastada, oral steroidi tümüyle kesip yerine Pulmicort Nebülizer Süspansiyon kullanmak olanaklıdır.

 

 

Endikasyonları:

Altta yatan solunum yolları enflamasyonunun kontrolü için idame tedavisinde glukokortikosteroidlere gereksinim gösteren bronşiyal astımlı hastalarda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Budesonide veya preparatta bulunan diğer maddelere karşı aşırı hassasiyet ve aktif veya sessiz seyreden akciğer tüberkülozlu hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Hastalara inhale edilen budesonid tedavisinin profilaktik niteliği ve semptomları olmadığında bile düzenli olarak almaları gerektiği anlatılmalıdır. Budesonid akut bronkospazmda fayda sağlamadığı gibi status asthmaticus veya diğer akut astım nöbetlerinde uygulanması gereken birincil tedavi de değildir. Solunum yollarında fungal ve viral enfeksiyonu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Bronşiyal ektazi ve pnömokonioz hastalarını tedavi ederken fungal enfeksiyonlar oluşabileceğinden dikkatli olunması gerekmektedir. Astımın akut nöbet durumunda budesonid dozunda artışa veya kısa süreli oral kortikosteroid ve/veya eğer bir enfeksiyon varsa antibiyotikle ilave bir tedaviye gereksinim duyulabilir. İnhale edilen budesonid adrenokortikal fonksiyonu çoğunlukla etkilemez. Maksimum günlük dozla uzun süreli tedaviden sonra hastaların küçük bir kısmında bazı sistemik etkiler görülebilir. Steroid kullanmayan hastalarda, terapötik etki genellikle 10 gün içerisinde elde edilmektedir. Bronşlarında aşırı müküs sekresyonu olan hastalarda, tedavinin başlangıcında yaklaşık 2 hafta gibi kısa bir süre oral kortikosteroid tedavisi tedaviye eklenebilir. Steroid kullanan hastalarda, oral steroidlerden budesonide geçilirken, hasta nispeten kararlı bir fazda tutulmalıdır. Yaklaşık 10 gün boyunca daha önceden kullanılan oral steroidle birlikte yüksek doz budesonid kombinasyonu verilir. Daha sonra oral doz kademeli olarak azaltılarak (örneğin her ay 2.5 mg prednizolon veya eşdeğeri oranında) mümkün olan en düşük düzeye indirilmelidir. Supleman sistemik kortikosteroidler veya budesonid ile tedavi birdenbire kesilmemelidir. Travma, cerrahi veya ağır enfeksiyonlar gibi özel kriz durumlarında sistemik kortikosteroidlerden budesonide geçilen ilk aylar boyunca özellikle dikkatli olunmalıdır. Hipotalamik-pitüiter-adrenal (HPA) ekseni fonksiyonları düzenli olarak izlenmelidir. Bazı hastalar bu gibi durumlarda ekstra kortikosteroid desteğine ihtiyaç duymaktadır; bu gibi hastaların durumlarını bildiren bir uyarı kartını yanlarında taşımaları tavsiye edilir. Baskılanmış alerjik rinit veya egzema gibi alerjiler lokal antihistaminikler veya kortikosteroidlerle uygun bir şekilde tedavi edilmelidir. Kesin gerekli olmadıkca gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Budesonidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

 

Yan Etkileri:

Boğazda hafif irritasyon ve orofarenks bölgesinde candida enfeksiyonu oluşabilir. Hastaya her uygulamadan sonra ağzını su ile yıkaması önerilmelidir. Ses kısıklığı meydana gelebilir. Nadir durumlarda döküntü tarzında cilt reaksiyonları meydana gelebilir. Diğer inhalasyon tedavilerinde olduğu gibi, paradoksal bronkospazm olasıdır. Eğer oluşursa budesonid tedavisi bırakılmalı ve alternatif bir tedaviye geçilmelidir. Paradoksal bronkospazm hızlı etkili inhalasyon bronkodilatörlere cevap vermektedir. Çocuklarda davranış bozukluklarının görüldüğü bildirilmiştir.