1ilaç

PULMICORT Turbuhaler Toz İnhalatör

AstraZeneca 

 

 

Etken Madde(ler):

Budesonid

 

Piyasa Şekilleri:

100 mcg/doz: 200 doz
200 mcg/doz: 100 doz
400 mcg/doz: 100 doz

 

Kullanım Şekli:

Her hastanın gereksinimlerine göre ayarlanmalıdır. Şiddetli astım nöbetleri sırasında ya da oral glukokortikosteroidlerin dozu azaltılırken veya bırakılırken, inhalasyon glukokortikosteroidlerinin kullanılması düşünülüyorsa, aşağıdaki dozlar önerilir. Erişkinler: 200-1600 mcg'lık günlük doz 2-4 eşit bölümde uygulanmalıdır. Genellik günde iki uygulama (sabah ve akşam) yeterlidir. Günde 200-400 mcg budesonide gereksinim duyan hastalarda günde tek doz yeterli olabilir. Doz sabahları ya da akşamları verilebilir. Astımın ağırlaşması durumunda doz sıklığı ve miktarı arttırılmalıdır. 6 yaş ve daha büyük çocuklar: Günde 200-800 mcg 2-4 eşit bölümde uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Altta yatan solunum yolları enflamasyonunun kontrolü için idame tedavisinde glukokortikosteroidlere gereksinim gösteren bronşiyal astımlı hastalarda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Budesonide veya preparatta bulunan diğer maddelere karşı aşırı hassasiyet ve aktif veya sessiz seyreden akciğer tüberkülozlu hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Hastalara inhale edilen budesonid tedavisinin profilaktik niteliği ve semptomları olmadığında bile düzenli olarak almaları gerektiği anlatılmalıdır. Budesonid akut bronkospazmda fayda sağlamadığı gibi status asthmaticus veya diğer akut astım nöbetlerinde uygulanması gereken birincil tedavi de değildir. Solunum yollarında fungal ve viral enfeksiyonu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Bronşiyal ektazi ve pnömokonioz hastalarını tedavi ederken fungal enfeksiyonlar oluşabileceğinden dikkatli olunması gerekmektedir. Astımın akut nöbet durumunda budesonid dozunda artışa veya kısa süreli oral kortikosteroid ve/veya eğer bir enfeksiyon varsa antibiyotikle ilave bir tedaviye gereksinim duyulabilir. İnhale edilen budesonid adrenokortikal fonksiyonu çoğunlukla etkilemez. Maksimum günlük dozla uzun süreli tedaviden sonra hastaların küçük bir kısmında bazı sistemik etkiler görülebilir. Steroid kullanmayan hastalarda, terapötik etki genellikle 10 gün içerisinde elde edilmektedir. Bronşlarında aşırı müküs sekresyonu olan hastalarda, tedavinin başlangıcında yaklaşık 2 hafta gibi kısa bir süre oral kortikosteroid tedavisi tedaviye eklenebilir. Steroid kullanan hastalarda, oral steroidlerden budesonide geçilirken, hasta nispeten kararlı bir fazda tutulmalıdır. Yaklaşık 10 gün boyunca daha önceden kullanılan oral steroidle birlikte yüksek doz budesonid kombinasyonu verilir. Daha sonra oral doz kademeli olarak azaltılarak (örneğin her ay 2.5 mg prednizolon veya eşdeğeri oranında) mümkün olan en düşük düzeye indirilmelidir. Supleman sistemik kortikosteroidler veya budesonid ile tedavi birdenbire kesilmemelidir. Travma, cerrahi veya ağır enfeksiyonlar gibi özel kriz durumlarında sistemik kortikosteroidlerden budesonide geçilen ilk aylar boyunca özellikle dikkatli olunmalıdır. Hipotalamik-pitüiter-adrenal (HPA) ekseni fonksiyonları düzenli olarak izlenmelidir. Bazı hastalar bu gibi durumlarda ekstra kortikosteroid desteğine ihtiyaç duymaktadır; bu gibi hastaların durumlarını bildiren bir uyarı kartını yanlarında taşımaları tavsiye edilir. Baskılanmış alerjik rinit veya egzema gibi alerjiler lokal antihistaminikler veya kortikosteroidlerle uygun bir şekilde tedavi edilmelidir. Kesin gerekli olmadıkca gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Budesonidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

 

Yan Etkileri:

Boğazda hafif irritasyon ve orofarenks bölgesinde candida enfeksiyonu oluşabilir. Hastaya her uygulamadan sonra ağzını su ile yıkaması önerilmelidir. Ses kısıklığı meydana gelebilir. Nadir durumlarda döküntü tarzında cilt reaksiyonları meydana gelebilir. Diğer inhalasyon tedavilerinde olduğu gibi, paradoksal bronkospazm olasıdır. Eğer oluşursa budesonid tedavisi bırakılmalı ve alternatif bir tedaviye geçilmelidir. Paradoksal bronkospazm hızlı etkili inhalasyon bronkodilatörlere cevap vermektedir. Çocuklarda davranış bozukluklarının görüldüğü bildirilmiştir.