1ilaç

ENTOCORT Enema Tableti

AstraZeneca

 

 

Etken Madde(ler):

Budesonid 0.02 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

7 adet enema
hazırlamak için dispersibl tablet ve 115 ml'lik 7 şişe solüsyon.

 

Kullanım Şekli:

Erişkinler: Dört hafta boyunca her gece yatarken bir Entocort Enema kullanılır. 4 hafta sonunda hasta remisyona girmemişse tedavi süresi 8 haftaya uzatılır. Enema yapılırken hasta sol tarafına yatmalı. Daha sonra yüzükoyun pozisyona geçmeli ve böyle 5 dakika uzanmalıdır. Mümkünse, rektal süspansiyon bütün bir gece hastanın kolonunda kalmalıdır. Çocuklarda kullanımıyla ilgili deneyim yoktur.

 

 

Endikasyonları:

İleum ve/veya asendan kolon tutulumu olan hafif ve orta şiddette Crohn hastalığının remisyonunun  indüksiyonunda kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Budesonid veya içeriklerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumlarında ve barsakların; bakteri, mantar, amip veya virüslere bağlı lokal enfeksiyonlarında kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Üst gastrointestinal sistemi etkileyen Crohn hastalığı olan kişilerde budesonid tedavisi iyi sonuç vermez. Lokal etkili olduğu için cilt, göz veya eklem tutulumu gibi Crohn hastalığının  barsak dışı semptomları budesonid tedavisine yanıt vermez. Bebekler veya küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Karaciğer fonksiyonları aşırı derecede bozuk olan hastalar,  budesonid tedavisine alınmamalıdır. Hipotalamo-pitüiter-adrenal aksın baskılanmasına yol açar ve stres yanıtı azaltır. Cerrahi hastalarında ya da strese yol açacak diğer durumlarda, destekleyici sistemik glukokortikoid tedavi önerilir. Tüberküloz, hipertansiyon, diabetes melllitus, osteoporozis, peptik ülser, glokom, katarakt, ailesinde diyabet ve glokom öyküsü olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Suçiçeği ve kızamık budesonid kullanan hastalarda daha ağır bir seyir izleyebilir. Eğer budesonid tedavisi alan hastalar bu hastalıkları henüz geçirmemiş ve tedavi sırasında enfekte olmuş iseler, immünglobulinlerle ayrı tedavi önerilebilir. Su çiçeği salgını durumunda, virostatik bir ilaç daha kullanılabilir. Gebeliğin özellikle ilk 3 ayında budesonid ancak olası riskler ve potansiyel yararlar karşılaştırıldıktan sonra kullanılabilir. Budesonidin anne sütüne geçip geçmediği konusunda yeterli çalışma olmadığı için tedavi sırasında bebek emzirilmemelidir.

 

Yan Etkileri:

Oluşabilecek yan etkiler; alerjik kızarıklıklar, kırmızı striyalar, peteşi, ekimoz, steroid akne, yara iyileşmesinde gecikme, kontakt dermatit, kas zayıflığı, osteoporoz, kemiğin aseptik nekrozu (femur ve humerus başı), glokom, katarakt, depresyon, irritabilite, öfori, mide şikayetleri, duodenal ülser, pankreatit, Cushing sendromu, hipertansiyon, artmış tromboz riski, vaskülit (uzun süreli tedavi sonrası geri çekilme sendromu) riskidir. Bağışıklık yanıtının oluşumuna engel olur (örneğin enfeksiyon riskini arttırır). Hasta sistemik etkili glukokortikoid kullanımdan, lokal etkili budesonid kullanımına geçerken özellikle cilt ve eklem tutulumu gibi barsak dışı bulgular şiddetlenebilir veya tekrarlayabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Kardiyak glikozidlerle potasyum eksikliği glikozidin etkisini potansiyalize edebilir. Salüretiklerle potasyum atılımı artabilir. Ketokonazol, troleandromisin, eritromisin, siklosporinle kortikoid etki artabilir. Kolestiramin ve antiasitler budesonidle aynı anda verildiğinde budesonidin etkisini azaltır. Bu yüzden bu preparatlar aynı anda alınmamalıdır. Birbirinden en az 2 saat arayla alınmalıdır.