1ilaç

EMLA %5 Krem

AstraZeneca 

 

 

Etken Madde(ler):

Lidokain 25 mg/g, Prilokain HCl 25 mg/g

 

Piyasa Şekilleri:

5 g'lık 5 tüp ve 5 adet Tegaderm (şeffaf pansuman) içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Deri: Kalın bir tabaka halinde sürülür ve kapalı pansuman ile kapatılır. 10 cm2'lik alan için yaklaşık 1.5 gram ilaç uygulanır. Kapalı pansuman 5 saat süreyle etkilidir. Küçük cerrahi girişimlerde; 1/2 tüp (2 g) ilaç kullanılmalıdır. Uygulama süresi en az bir saattir. Daha büyük alanlarda cerrahi girişimlerde; 1.5-2 g/10 cm2 uygulanır. Uygulama süresi en az 2 saat olmalıdır. 3-12 aylık bebeklerde; girişimden en az 1 saat önce deri üzerinde kalın bir tabaka oluşturacak şekilde sürülür ve kapalı pansuman ile örtülür. Uygulama alanı 16 cm2'den büyük olmamalı, toplam ilaç 2 gramı, uygulama süresi 4 saati aşmamalıdır. Genital Mukoza: Kondilom gibi lokalize lezyonların eksizyonu sırasında yaklaşık 5-10 g krem genellikle yeterlidir. Mukoza kıvrımları dahil olmak üzere tüm bölge kremle kaplanmalı, mukoza ile 5-10 dakika temas etmesi sağlanmalıdır. Kremin temizlenmesinden hemen sonra cerrahi girişim başlamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Topikal deri anestezisinin gerekli olduğu iğne ponksiyonlarında ve yüzeyel cerrahi girişimler için; bacak ülserlerinde yüzeyel cerrahi girişimlerden ve temizlemeden önce yüzeyel anestezi amacıyla, örneğin fibrin, cerahat ve nekroz olan kısımların temizlenmesi ve genital mukozanın yüzeyel anestezisi için kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Amid türü lokal anesteziklere ya da bileşimde bulunan maddelere aşırı duyarlılık; kongenital ya da idiopatik methemoglobinemi.

 

Uyarılar:

Yara ve çocuklarda genital mukoza üzerine uygulanmamalıdır. Atopik dermatitli deri bölgeleri üzerine uygulamada dikkatli olunmalıdır. Kornea irritasyonuna yol açması nedeniyle dikkatli olunmalıdır.Orta kulağa uygulamasında ototoksik etkisi olabilir. 3 aylıktan küçük bebek, 3-12 ay arasında methemoglobin uyarıcı ilaç tedavisi gören çocuklarda kullanılmamalıdır. Lidokain ve prilokain plasenta bariyerini geçmektedir. Fetal malformasyon artışı ve zararlı bir etkisi bildirilmemiştir. anne sütüne geçmesine rağmen sistemik emilimlerinin az olması nedeniyle bebeklerde advers reaksiyon riski minimum olarak kabul edilmektedir.

 

Yan Etkileri:

Geçici solukluk ve eritem gibi lokal reaksiyonlar görülebilir. Seyrek olarak ödem ve ilk uygulamada yanma hissi olabilir. Yüksek dozlarda methemoglobin düzeyinin yükselmesine neden olabilir. Lokal anestezikler çok seyrek olarak anafilaktik şok olmak üzere alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Sülfonamidler gibi methemoglobinemiyi uyardığı bilinen ilaçlarla tedavi edilen hastalarda methemoglobin yapımını artırabilir. Başka lokal anestezikler ya da tokainid gibi lokal anestezik yapısına benzer ilaçların kullanıldığı hastalarda yüksek dozlardaki ilacın sistemik toksisite riskini artırır.