1ilaç

ARIMIDEX Film Tablet

AstraZeneca 

 

Etken Madde(ler):

Anastrozol 1 mg

 

Piyasa Şekilleri:

28 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinlerde (yaşlılar da dahil) oral olarak günde 1 defa 1 mg kullanılır. Hafif veya orta şiddetli böbrek yetmezliğinde, hafif karaciğer yetmezliğinde doz değişikliği önerilmez. Erken evre meme kanserinde şu anda tedavinin 5 yıl devam etmesi önerilmektedir. Tedavinin optimal süresi henüz saptanmamıştır.

 

 

Endikasyonları:

Hormon-reseptör pozitif postmenopozal kadınlarda erken evre meme kanserinin tedavisinde ve postmenopozal kadınlarda ileri evre meme kanserinin tedavisinde kullanılır. Daha önce tamoksifene pozitif klinik cevap verenler dışında, estrojen reseptörü negatif olan hastalarda etkinlik gösterilmemiştir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Premenopozal kadınlarda, gebelikte veya laktasyonda, ciddi böbrek bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klirensi 20 ml/dak. daha az), orta şiddetli veya ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda, formülünde bulunan maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Çocuklarda emniyeti ve etkisi saptanmadığından kullanılmaz. Tedaviden önce hastanın menopozda olduğu laboratuvar testleri ile kesinleştirilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Çoğunlukla hafif ile orta şiddetlidir. Farmakolojik etkisine bağlı olarak bazı beklenen etkiler görülebilir. Bunlar sıcak basması, vajinal kuruluk ve saçların dökülmesidir. Gastrointestinal rahatsızlıklar (anoreksi, bulantı, kusma ve diyare gibi), asteni, eklemlerde ağrı /sertlik ,uyku hali, başağısı ve deri döküntüsü yapabilir. Çoğunlukla daha önce hormonal bir tedavinin uygulandığı hastalarda ilk birkaç haftada, nadir olarak vajinal kanama rapor edilmiştir. Eğer kanama devam ederse daha ileri bir değerlendirme düşünülmelidir. Total kolestrol düzeylerinde hafif artışa neden olabilir. Hepatik değişiklikler (gamma GT'nin yükselmesi veya daha seyrek olarak alkalen fosfataz yükselmesi) çoğunlukla karaciğer veya kemik metastazı olan ilerlemiş meme kanserli hastalarda rapor edilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Estrojen içeren tedavi anastrozolün farmakolojik etkisini ortadan kaldıracağından anastrozolle beraber uygulanmamalıdır.