1ilaç

CANTHACUR Solüsyon

ASSOS 

 

Etken Madde(ler):

Kantaridin 0.7 %

 

Piyasa Şekilleri:

7.5 ml'lik kahverengi cam şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Küret kullanmadan: Daha önceden siğilin kesilmesi veya ön tedavi uygulanması gerekmemektedir (tırnak altını tutan lezyonlarda, sıklıkla tırnak kesilerek alttaki dokuların etkilenmesine yardımcı olunur). Bir kulak çöpü veya kürdan kullanılarak Canthacur tek bir tabaka halinde siğilin üzerine ve 1-3 mm çevresine uygulanır. Birkaç dakika kuruması için beklenir. Geçirgen olmayan plastik bir bant ile kapatılır. Bu band en az 4 saat aynı şekilde muhafaza edilmelidir (24 saate kadar). 24 saat içinde genellikle enflamasyonlu ve ağrılı olabilen blister oluşur. Hastanın 1-2 hafta sonra kontrole gelmesi sağlanır. Kontrolde nekrotik dokular temizlenir ve kalan herhangi bir siğil dokusu varsa aynı yöntemle tedavi tekrarlanır. Tedavinin tekrarından önce dokunun reepitelizasyonu beklenmelidir. Küret ile: Küret kullanmadan yapılan yöntemden farklı olarak hasta, lezyonun küretajından bir gün sonra kontrole çağırılmalıdır. Lokal anestezi gerekli olabilir. Bu metodun pek çok avantajı vardır. Küretajdan önce Canthacur kullanıldığında, lezyonlu dokunun belirginliğini artırır, siğil dokusunun ayrılabilirliğini artırır ve tedavinin tekrarı nadiren gerekli olur. Hasta, gözlem için bir ay sonra geri gelmelidir (lezyon normalde 1-3 hafta içinde tamamen iyileşir). Lezyon alanı tamamen iyieşene kadar topikal antibiyotik kullanmak yararlı olabilir. Plantar siğiller: Kanamadan kaçınarak ve canlı dokuya zarar vermeden siğili kaplayan keratin dokusu temizlenir. Bir kulak pamuğu veya aplikatör kullanarak siğilin üzerine ve çevredeki 1-3 mm genişliğindeki sağlam deri bölgesine uygulanır. Birkaç dakika kurumasını beklenir. Geçirgen olmayan plastik bir bandaj ile kapatılır. Bu şekilde bir hafta kalması sağlanır, sonra nekrotik materyali temizlenir. Temizlikten sonra geriye siğil dokusu kalırsa, yeniden küçük miktarda uygulayıp aynı şekilde bandaj ile kapatılır. Geniş lezyonlar için 3 veya daha fazla uygulama gerekli olabilir. Siğilin destrüksiyonu tamamlanmışsa, iyileşmiş bölge düzgün ve normal deri çizgilerini içerecek şekilde düzelir. Ağrının idaresi: Oluşacak olan blister ağrılı olabilir ancak 2-4 gün içinde geçer. Hafif bir anestezik gerekli olabilir. Palpebral siğiller: Bir kürdan veya ince bir prob kullanarak küçük bir miktar uygulanır. Film tabakasının tamamiyle kurumasını sağlanır. Çevredeki normal cilt bölgesine temasın olmamasına veya göz kapaklarının içine uygulamamaya dikkat edilir. Lezyon kapatmadan bırakılır. Hasta göz kapaklarına dokunmaması gerektiği konusunda uyarılmalıdır. Nekrotik materyalin kaldırılması doktor tarafından yapılmalıdır. Bölgede herhangi bir lezyon kalmışsa bir hafta-on gün içinde uygulama tekrarlanır. Lezyonun tamamen temizlenmesinden sonra bölge iyileşene kadar orta etkili bir antibakteriyel ajanın kullanımı önerilir. Mollusca contagiosum: Herbir lezyon ince bir tabaka Canthacur ile kapatılır. Bir hafta sonra yeni lezyonları veya resistan lezyonlar aynı şekilde kapatılır. Küçük bir oklüzif bant ile kapatılması sağlanır. Bu bant 6-8 saat içinde kaldırılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Özellikle siğillerin (verruka vulgaris) ve mollusca contagiosum gibi epitelyal benign oluşumların topikal olarak tedavisinde kullanılır. Skar dokusunun oluşmaması nedeniyle özellikle kozmetik sonucun önemli olduğu alanların tedavisinde yararlıdır.

 

 

Kontrendikasyonları:

İçeriklerin herhangi birine karşı hassasiyeti olanlarda kontrendikedir. Mozaik siğillerin tedavisinde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Potent bir vezikülandır. Nadiren rezidüel pigmentasyon ortaya çıkabileceği için tedavi edilecek bölge dikkatli seçilmelidir. Gözlere yakın bölgeler, yüz, muköz membranlar ve anogenital bölgede kullanılmamalıdır. Lezyon ve çevresindeki doku enflamasyonlu veya irrite ise kullanılmaz. Diyabetiklerde veya zayıf kan sirkülasyonunun olduğu hastalarda, benlerde, doğumsal cilt lekelerinde ve malign bir nevus ile ayırıcı tanısı kesin olarak yapılmadan önce kullanılmaması önerilir. 10 cm2 'den daha geniş lezyonlara, lokal toksisiteyi azaltmak ve cilt dokusunun kaybı sonucu, uygulama bölgesinde nekroz ve ülser oluşumuna engel olmak için bir kerede uygulama önerilir. Aşırı uygulama durumunda normal cilt dokusunda oluşacak blisterler ve ağrı hastanın hassasiyetine de bağlı olarak dikkatle değerlendirilmesi gereken bulgulardır. İletişim kuramayacak düzeyde küçük olan çocuklarda, ağrı idaresi mümkün olamayacağı için kullanılmamalıdır. Gebelik kategorisi C'dir. Gebelik ve laktasyonda kullanımına ilişkin yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır.

 

Yan Etkileri:

Küçük bir hasta grubunda tedaviden sonra annular siğil geliştiği rapor edilmiştir. Bu lezyonlar yüzeyeldir. Salisilik asid flasteri ile beraber kullanıldığı bir hastada kimyasal lenfanjitis rapor edilmiştir. Güçlü bir vezikandır ve normal cilt veya mukoza bölgeleri ile temas ederse blisterler oluşabilir. Deri üzerine dökülürse, hemen yıkanıp, alkol, aseton veya kaldırıcı bant kullanarak bölgeden ilaç uzaklaştırılmalıdır. Mukoz membranlara ve göze temas ederse, su ile hemen yıkanır, presipite olmuş tabakayı kaldırılır, yeniden 15 dakika boyunca su ile yıkanır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Deri üzerinde iritasyon yaptığı bilinen ve derinin eksfolizasyonuna, eriteme neden olan ilaçlar veya ürünlerle ve keratolitik ilaçlarla beraber kullanılmamalıdır.