1ilaç

ANTI-POTASIUM Granül

ASSOS 

 

 

Etken Madde(ler):

Polistiren sülfonat kalsiyum 880 mg/g

 

Piyasa Şekilleri:

15 g'lık granül içeren 20 poşetlik ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Anti-potasium oral yolla veya rektal yolla uygulanabilir. Oral Yolla: Yetişkinlerde: 2-4x1 poşet (15 gram) Anti-potasium bir miktar sıvı içinde karıştırılarak uygulanır. Çocuklarda: Gün içinde birkaç parçaya bölünmüş halde 0.5-1 gram/kg şeklinde hesaplanarak uygulanır. Rektal Yolla: Ortalama günlük doz, 1-2x2 poşetin retansiyon lavmanı şeklinde uygulanması ile gerçekleştirilir. Daha fazla etkinlik nedeniyle oral yol tercih edilir. Tedavinin süresi, potasyum seviyesine bağlıdır. Serum potasyum seviyesi 4-5 mmol/l seviyesine düşünce tedavi kesilmelidir. Tedavi süresince düşük potasyum içerikli bir diyet önerilir.

 

 

Endikasyonları:

Renal yetmezlikli diyaliz hastalarında, diyaliz seansları arasında serum potasyum yüksekliğinin tedavisi ve profilaksisi amacıyla kullanılır. Ayrıca potasyum intoksikasyonunun tedavisi için de endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Düşük serum potasyumu (hipopotasemi) ve yüksek serum kalsiyumu (hiperkalsemi) mevcudiyetinde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Serum potasyum düzeyi ile kalsiyum düzeylerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Hipokalemi (serum potasyum seviyesinin 4.1 mmol/L altına düşmesi) oluşumunu önlemek için serum potasyum seviyesinin günlük takibi önerilmektedir.Uzun dönemli tedavi sırasında yüksek kalsiyumlu diyet alınması veya kalsiyum içeren diğer ilaçların alınması durumunda yüksek serum kalsiyum (hiperkalsemi) riski nedeniyle hasta kontrol altında tutulmalıdır. Bu nedenle serum kalsiyum seviyesinin de düzenli olarak kontrolü gereklidir (normal serum kalsiyum seviyesi 2.1-2.8 mmol/l'dir). Gebelik kategorisi B'dir. Gebelerde ve emziren kadınlarda bu ilaçla ilgili yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Polistiren sülfonatın anne sütü ile itrah edilip edilmediği bilinmemektedir. Gebelik döneminde kullanımı önerilmemektedir.

 

Yan Etkileri:

Uygun bir moniterizasyon ile yan etkiler oldukça nadirdir. Ara sıra bulantı ve kusma rapor edilmektedir. Bazen konstipasyon ortaya çıkabilir. Bu aynı miktarda sorbitol alınarak önlenebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Dijital preparatları ile beraber alınıyorsa kandaki potasyum seviyesinin düşmesi kalp glikozidlerinin toksik etkilerini artırabilir. Potasyum atılımına neden olan diüretiklerle birlikte kullanımı hipopotasemi riskini artırır. Tetrasiklin içeren ilaçların etkinliğini azaltır. Bu ilaçlardan herhangi biri ile beraber kullanılıyorsa en az 2 saat ara ile alınmalıdır. Antikolinerjikler barsak motilitesini değiştirdikleri için yan etki riskini artırırlar.