1ilaç

PERALJİN Tablet

AROMA 

 

Formüler > M.S.S > Analjezikler > Opiyoid Olmayanlar > Parasetamol

 

 

Etken Madde(ler):

Asetaminofen (Parasetamol) 400 mg, Kafein 50 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Erişkinler için günlük doz yemeklerden sonra alınan 1-2 tablet, günde maksimum 8 tablettir. Çocuklar için günlük doz yarım veya bir tablet, günde maksimum 3 tablettir.

 

 

Endikasyonları:

Romatizmal hastalıklardaki ağrılar, migren, baş ve diş ağrılarında, aybaşı sancılarında, lumbago ve siyataljide, yaralanmalardan ve ameliyatlardan sonra meydana gelen ağrılar, grip, nezle, soğuk algınlığı, mide-barsak bölgesi, safra yolu, böbrek ve dessandan idrar yolu ağrılarında ve ateş düşürülmesinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Pirazolon grubu ilaçlara allerjisi olanlara, akyuvarları azalmış olanlara verilmemelidir. Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği, hepatik porfiri, astma yakınmaları, gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Kullanılan doza bağlı olmaksızın deri reaksiyonları, akyuvar sayısının azalması şeklinde kendini gösteren hipersansibilite belirtilerine yol açabilir. Ciddi agranülositoz oluşturabilir. Deri ve mukoza üzerinde alışılmamış his veya değişiklik olduğunda ilaç hemen kesilmelidir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Klorpromazinle birlikte alındığında hipotermiye neden olur. Metamizol sodyum ve alkol birbirlerinin etkilerini artırabilirler.