1ilaç

URSOFALK Kapsül

 ARİS 

Etken Madde(ler):

Ursodeoksikolik asit 250 mg

 

Piyasa Şekilleri:

100 kapsül

 

 

Kullanım Şekli:

Safra taşlarının eritilmesinde: Günlük dozaj, vücut ağırlığına göre 2-5 kapsül arasında değişmektedir (vücut ağrlığına göre 10 mg/kg/gün ursodeoksikolik asit hesabı ile). Primer Biliyer Siroz'da günlük dozaj vücut ağırlığına göre 2-5 kapsül arasında değişmektedir (10-12 mg/kg/gün).

 

Endikasyonları:

Safra kesesi fonsiyonlarının devam ettiği hastalarda radyoopak olmayan kolesterol safra taşlarının eritilmesinde, safra taşı parçalanmasının ardından ortaya çıkan taş fragmanlarının eritilmesinde kullanılır. Ayrıca Primer Biler Siroz'da (I.-II. safha) karaciğer fonksiyonlarının ve hastalık sempotomlarının düzeltilmesi amacıyla kullanılır.

 

Kontrendikasyonları:

Kalsifiye veya bilirubin taşı şüphesinde, 2 cm'den büyük taşlarda safra kesesinin yarıdan fazlasının taşla dolu olduğu durumlarda, sürekli kolik şikayeti olanlarda, safra kesesi ve safra yollarının enflamatuvar hastalıklarında, enflamatuvar mide bağırsak hastalıkları ve ülserlerinde açlık diyetinde kullanılmamalıdır. Gebelik süresince kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Laboratuvar kontrolü, karaciğer testleri, SGOT, SGPT ve -GT dörder haftalık aralıklarla ilk 3 ay tavsiye edilir. Takriben 3 ayda bir tekrarlanır. anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır. Çocuklarda etkinliği ve güvenilirliği tesbit edilmemiştir.

 

Yan Etkileri:

Hastaların çok az bir bölümünde gaitada yumuşama olabilir. Bu durum tedavinin kesilmesi için bir sebep teşkil etmez. Bulantı, kusma, ağızda metalik tad, karın ağrısı nadiren ortaya çıkabilir. Bazı alerjik cilt reaksiyonları da görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Kolestiramin, kolestipol veya alüminyum içeren antasitlerin eş zamanlı uygulamaları ursodeoksikolik asidin absorbsiyonunu önlenmesi nedeniyle önerilmez.