1ilaç

GAVISCON Likit

 ARİS 

 

Etken Madde(ler):

Sodyum aljinat 500 mg/10 ml, Sodyum bikarbonat 267 mg/10 ml, Kalsiyum karbonat 160 mg/10 ml

 

Piyasa Şekilleri:

200 ml'lik şişe

 

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz erişkinlerde yemeklerden sonra ve gece yatarken alınan 4x10-20 ml likid, çocuklarda 4x5-10 ml likittir.

 

 

Endikasyonları:

Mide asidi ve safranın özofagusa doğru refluksünden kaynaklanan ağrıları, doğrudan doğruya refluksü baskı altına alarak ortadan kaldırır. Gebeliktekiler dahil mide yanmaları, refluks özofajit, regurjitasyon ve retrosternal distres durumlarında endikedir. Bebek ve çocuklarda kardiyak sfinkterin yeterince gelişmemesine bağlı gastrik regürjitasyonun semptomatik tedavisinde kullanılır. Bebek ve çocuklarda hiatus hernisi ile ilişkili gastrik regürjitasyon ve gastroözofageal reflünün semptomatik tedavisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

İleus ve uzun süreli diyare varlığında kullanılmamalıdır. Hiperkalemi, ventriküler fibrilasyon, gastrointestinal veya rektal kanama, kabızlık, hemoroid, hipertansiyon, hipoparatiroidizm, apandisit, siroz, kronik diyare, karaciğer harabiyetleri, ülseratif kolit gibi rahatsızlıklarda dikkatle kullanılmalıdır.

 

Uyarılar:

Formülünde sodyum bulunması böbrek ve kardiyovasküler probleminden dolayı sıkı bir tuz rejiminde bulunanlar için önemli olabilir. 7 gün uygulanan tedaviye rağmen regürjitasyona bağlı semptomlarda iyileşme görülmez veya şikayetler kötüleşir ise hastanın yeniden değerlendirilmesi gerekir.

 

Yan Etkileri:

Bebek ve çocuklarda aşırı dozda alımı gastrik distansiyona yol açabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Amfetamin, kinidin, antikoagülan, atropin, simetidin, ranitidin, diüretikler, oral demir müstahzarlar, oral izoniazid, levodopa, salisilat, süt ve süt ürünleri, D vitamini, kalsiyum içeren müstahzarlar, dijitalis glikozidleri, fenotiyazinler, oral sodyum fosfat bileşikleri ve benzodiazepinler ilacın alınmasından 1-2 saat sonra alınmalıdır.