1ilaç

IOPIDINE %0.5 Oftalmik Solüsyon

ALCON 

 

 

Etken Madde(ler):

Apraklonidin hidroklorür 5 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik plastik drop-tainer şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Hasta göz veya gözlere günde üç kez bir veya iki damla damlatılmalıdır. Diğer glokom tedavileri ile birlikte uygulanacağı için beraber damlatma halinde ilaçların damlatılması arasında 5'er dakikalık yıkama dönemi bırakılması uygun olacaktır.

 

 

Endikasyonları:

Göz içi basıncı başka bir ajanla düşürülmekte olan vakalarda ek bir basınç düşürme gerekmesi durumunda kısa süreli adjuvan tedavide endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Apraklonidin, klonidin ve ilacın içerdiği diğer maddelere aşırı duyarlılığı olan vakalarda ve MAO inhibitörü kullanan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Düzenli biçimde görme alanları kontrol edilmelidir. Göz içi basıncını düşürücü etkisi zaman içinde azalabilir. Bu etki kaybı veya taşiflaksi vakadan vakaya değişebileceği gibi başlama zamanı da farklı olabilir. Yapısal olarak aproklonidinin klonidine benzemesi nedeniyle, ciddi karaciğer ve böbrek yetmezliği olgularında, yarı ömrün uzaması nedeniyle vakalar dikkatli bir gözlem altında tutulmalıdır. Şiddetli, kontrol altında olmayan kardiyovasküler hastalıkları olan vakalarda; hipertansiyonda uygulanması sırasında dikkatli olunmalıdır. Aproklonidin uyuklama ve sersemlik hali yapabilir. Bu nedenle dikkat isteyen işlerde çalışanlara ve araba kullananlara gerekli uyarılar yapılmalıdır. Alerjik reaksiyonlar oluştuğunda tedavi kesilmelidir. Hamilelerde uygulanması ile ilgili ile ayrıntılı çalışma gerçekleşmemiştir. Bu nedenle gebelik süresince potansiyel yarar, fetüse verilebilecek potansiyel zarardan daha önemli olarak kabul edilebilirse uygulanmalıdır. Süte geçip geçmediği bilinmediği için, emziren kadınlarda dikkatli bir gözlem gerekir. Çocuklarda, uygulanmasının güvenirliği ve etkinliği belirlenmemiştir.

 

Yan Etkileri:

Allerjik kökenli bazı reaksiyonlara yol açabilir. Bu reaksiyonlar; hiperemi, kaşıntı hissi, rahatsızlık batma, gözde aşırı sulanma, yabancı cisim hissi ve konjunktiva ile göz kapaklarında ödem olarak belirtilebilir. Bunların dışında çok seyrek olarak göz kapakları kenarında kabuklanma, gözde ağrı, bulanık veya anormal görme, keratit, blefarit, korneal erozyon görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Aproklonidin MAO inhibitörleri ile tedavi edilmekte olan vakalarda kullanılmamalıdır. SSS depresanları (alkol, barbitüratlar, opiyatlar, sedatifler, anestetik ajanlar) ile aditif veya potansiyelize edici etkileşim olabileceği akılda tutulmalıdır. Trisiklik antidepresanların sistemik olarak uygulanan klodinin hipotansif etkisini azalttığı bildirilmiştir. Ancak aproklonidin ile eş zamanlı uygulamasının göz içi basıncının düşürücü etkide azalmaya yol açıp açmayacağı ise bilinmemektedir. Aproklonidin uygulanması ve kesilmesini, takiben dolaşımdaki katekolamin düzeyleri ile ilgili bilgi de mevcut değildir. Metabolizma veya dolaşımdaki aminlerin düzeylerini etkileyebilen trisiklik antidepresanlarla eşzamanlı aproklonidin uygulanması gerekiyorsa, dikkatli olunması önerilir. Sistemik klonidin ile nöroleptiklerin kombine uygulandıkları koşullarda aditif karakterde hipotansif etki oluştuğu bildirilmiştir. Sistemik klonidinin insülin ile oluşturulmuş hipoglisemiye cevap olarak ortaya çıkan katekolamin sentezini inhibe ettiği ve hipoglisemi semptom ve belirtilerini maskelediği de bildirilmektedir. Aproklonidinin nabız sayısı ve kan basıncını azaltabilme özelliği nedeniyle, oftalmik veya sistemik beta blokerlerin, sistemik antihipertansif ve kardiyak glikozitlerin uygulanması sırasında dikkatli davranılmalıdır. Kardiyovasküler ilaçlar ile birlikte uygulanan vakalar nabız ve kan basıncı yönünden sık aralıklarla monitorize edilmelidir. Bu ilaç ile tedavi süresince klonidin veya benzeri farmakolojik ajanların uygulamasından ise kaçınılmalıdır.