1ilaç

AZOPT Oftalmik Süspansiyon

ALCON 

 

 

Etken Madde(ler):

Brinzolamid 1 %

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik plastik drop-tainer şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Önerilen doz göz(ler)e günde 2 kez 1 damladır. Bazı hastalarda günde 3 kez 1 damla daha iyi sonuç verebilir. Diğer topikal oftalmik ilaçlarla birlikte kullanılıyorsa, ilaçlar arasında en az 10 dakika süre olmalıdır. Damlatmadan sonra nazolakrimal kapatma veya göz kapaklarının sıkıca kapatılması önerilir.

 

 

Endikasyonları:

Oküler hipertansiyon ve açık-açılı glokom hastalarında, yüksek intraoküler basıncın tedavisinde, beta-blokerlere ek tedavi olarak, beta-blokerlere cevap vermeyen hastalarda veya beta-blokerlerin kontrendike olduğu hastalarda monoterapi olarak endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Brinzolamid veya içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığı olan vakalarda, sülfonamidlere bilinen duyarlılığı olanlarda, ciddi karaciğer ve renal bozukluğu olanlarda ve hiperkloremik asidozu olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Bir sülfonamitdir ve topikal olarak uygulanmasına rağmen sistemik yoldan absorblanır. Bu nedenle sülfonamidlerle görülen advers reaksiyonlar topikal uygulaması ile de görülebilir. Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, fulminant hepatik nekroz, agranülositoz, aplastik anemi ve diğer kan diskrazileri dahil olmak üzere ciddi sülfonamid reaksiyonlarından kaynaklanan fataliteler nadir de olsa görülmüştür. Bir sülfonamid yeniden uygulandığında hassasiyet oluşabilir. Ciddi reaksiyon veya aşırı derecede hassasiyet belirtileri ortaya çıkarsa, ilacın kullanımı kesilmelidir. Sürekli uygulamasının kornea endotelindeki etkisi henüz tam olarak değerlendirilmemiştir. Akut açı-kapanması glokomu hastalarında denenmemiştir. Psödoeksfolatif veya pigmenter glokomlu hastaların tedavisinde kısıtlı sayıda deneyim bulunmaktadır. Brinzolamid ve metabolitlerinin itrahı temelde böbrekler yoluyla olduğu için ciddi böbrek yetmezliği olan hastalara önerilmez. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda denenmediği için dikkatli kullanılmalıdır. Birden fazla topikal oftalmik ilacın kullanılması durumunda uygulamalar arasında en az 10 dakika geçmesine dikkat edilmelidir. İçeriğindeki koruyucu madde benzalkonyum klorür yumuşak kontakt lensler tarafından absorbe edilebilir. Bu nedenle uygulama sırasında lensler çıkarılmalı ve uygulamadan en az 15 dakika sonra takılmalıdır. Geçici bulanık görme ve diğer görüş rahatsızlıkları araç ve makine kullanımını etkileyebilir. Oral karbonik anhidraz inhibitörleri yaşlı hastalarda fiziksel koordinasyonu ve/veya mental göz açıklığını gerektiren işlerin yapılmasını bozabilir. Sistemik olarak absorbe edildiği için topikal uygulamada da bu etkiler olabilir. Gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli çalışma yapılmadığı için risk/yarar oranı dikkate alınarak kullanılmalıdır. anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Çocuklarda etkinlik ve güvenirliliği belirlenmemiştir.

 

Yan Etkileri:

Hastaların %5-10’unda görülmüş yan etkiler: Bulanık görme, ekşi yada alışılmamış ağız tadı. Hastaların %1-5’inde görülmüş yan etkiler: Blefarit, dermatit, göz kuruluğu, yabancı cisim hissi, baş ağrısı, hiperemi, gözde rahatsızlık, oküler keratit, oküler prürit ve rinit. Hastaların %1 ve altında görülmüş yan etkiler: Alerjik reaksiyonlar, konjunktivit, baş dönmesi, ağız kuruluğu , gözde yorgunluk, keratokonjonktivit, göz yaşarması, ürtiker, göz kapağında çapak veya batma duygusudur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Karbonik anhidraz inhibitörü içerir. Oral karbonik anhidraz inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda yüksek dozda salisilat tedavisi ile nadir de olsa ilaç etkileşimleri rapor edilmiştir. Bu nedenle hastalarda bu ilaçlarla etkileşim potansiyeli gözönünde tutulmalıdır.