1ilaç

QUINICARDINE Tablet

 ADİLNA 

 

 

Etken Madde(ler):

Kinidin sülfat 200 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 tabletlik ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Aritmi tedavisinde; günde 2-3 tablet oral yoldan eşit aralıklara bölünmüş olarak verilir. Tedaviye başlarken hasta uyarlılığını kontrol için önce 0.2 g lık tek deneme dozu verilmesi önerilir. Atriyal fibrilasyonda elektro-konversiyondan sonra veya elektro-konversiyon yapılmayan vakalarda önce kardiyotonikle tedaviye başlandıktan sonra, günde 3-4 tablet Quinicardine verilebilceği gibi, hergün veya iki günde bir 2 Tablet Quinicardine arttırılarak da (netice alınıncaya kadar) kullanılabilir. Ancak, günlük total doz sınırı 2 g'ı geçmemelidir, 4 ve daha fazla tablet verildiğinde günlük doz 4'e bölünmelidir. EKG kontrolleri yapılmalıdır. Atriyal flatterde de kardiyotonikle sinuzal ritim veya fibrilasyona dönüldükten sonra Quinicardine başlanabilir. Atrial fibrilasyon ve flatter kaybolup, normal sinus ritmi geri geldikten sonra günde 3 defa 1 tablet ile supresif tesir devam ettirilir.

 

 

Endikasyonları:

Ekstrasistolerde, paroksismal supraventriküler taşikardide, atriyal flatter ve fibrilasyonda, hipertiroidiye bağlı taşikardide, elektro şoktan sonra sağlanan sinuzal ritmin idame tedavisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Kinidin'e aşırı duyarlığı olan kişilerde, dekompanse kalb yetmezliği olanlarda, A.V. Blok ve iletim bozukluğu olanlarda, bradikardide, miyokard infarktüsünde, enfeksiyöz (bakteriyel) endokarditte, miyastenide kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Digital gurubu ilaç almakta olan hastaya kinidin verildiğinde digital grubu dozu ayarlanmalı ve ilk beş gün EKG kontrol ile hasta izlenmelidir.

 

Yan Etkileri:

Kulak uğultusu, baş dönmesi, görme ve işitme bozukluğu, bulantı, kusma, diyare ve kolit tarzında karın ağrısı, idyosenkrazi ve allerjiye bağlı ürtiker tarzda cilt döküntüleri ve trombositopenik purpura, gizli kalp yetmezliği olanlarda asistoli hali, hipotansiyon, ventriküler taşikardi ile senkop (Kinidin senkopu) ve yüksek dozlarda bradikardi görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Digital gurubu ilaçlarla etki artışı, rezerpin grubunun kinidinin kardiyodepresan etkiyi artırması, kumarin türevleriyle antikoagülan etki artışı, antikolinerjik ilaçlarla kullanımında antikolinerjik etkinin potansiyalize olması, kürar'ın gevşetici etkisinde artma ve şiddetlenme.