1ilaç

PANTHEC Enterik Tablet

 ADİLNA

 

 

Etken Madde(ler):

Pantoprazol sodyum 40 mg

 

Piyasa Şekilleri:

28 enterik tablet, 14 enterik tablet içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Duodenal ülser: Günde 1x40 mg 2-4 hafta kullanılır. Gastrik ülser ve Reflü özofajit: Günde 1x40 mg 4-8  hafta kullanılır. Gastrik ve duodenal ülserli H. pylori pozitif hastalarda gerekli tedavi dozu, direnç durumuna göre seçilecek antibiyotiklerle kombine halde günde 2x40 mg’dır. Tedavi süresi 1-2 haftadır. Yaşlılarda ve böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalarda 40 mg’lık günlük doz aşılmamalıdır. Ancak yaşlılarda H. pylori kombine tedavisinde bir haftalık tedavi süresince, 2x40 mg/gün’lük tedavi dozu korunmalıdır. Ciddi karaciğer bozukluklarında (Child-Pugh derecesi A ve B) doz günaşırı 40 mg olarak ayarlanmalıdır. Bu hastalarda karaciğer enzimlerinde bir yükselme görülürse tedavi kesilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Helicobacter pylori'nin neden olduğu duodenal ve gastrik ülserde tekrarı azaltmak amacıyla bu mikroorganizmanın eradikasyonu için uygun iki antibiyotikle kombine olarak, orta ve ileri derecede özofajial reflü ve peptik ülserde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Orta veya ileri derecede hepatik veya renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kombine tedavi uygulanmamalıdır. Formülasyonunda bulunan maddelere duyarlı kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Pantoprazol tedavisi malign ülser semptomlarını hafifleterek teşhisi geciktirebileceğinden tedaviden önce gastrik ülserin malignitesi veya malign özofagus hastalığı olasılığı bertaraf edilmelidir. Sinirsel dispepsi gibi hafif gastrointestinal şikayetler için endike değildir. Özofajiyal reflü teşhisi endoskopi ile kesinleştirilmelidir. Hamilelik kategorisi C'dir. Hamilelerde klinik deneyim sınırlıdır. anne sütüne geçmesine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Çocuklarda kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Başağrısı veya diyareye neden olabilir. Nadiren bulantı, karın üst kısmında ağrı, gaz, deri döküntüsü, kaşıntı veya baş dönmesi bildirilmiştir. Bireysel olgu olarak ödem, ateş, depresyon başlangıcı ve bulanık görme rapor edilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Ketokonazol gibi biyoyararlanımı pH'ya bağlı ilaçların absorbsiyonunu azaltabilir. Sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolize olur. Aynı enzim sistemiyle metabolize olan ilaçlarla etkileşme gözardı edilmemelidir.