1ilaç

NATİSEDİNE Tablet

 ADİLNA

 

Önemli:

Bu ürün KONTROLE TABİ olup normal reçete ile verilerek reçete kayıt defterine kaydedilmesi gereken ürünlerdendir.

 

 

Etken Madde(ler):

Kinidin feniletil barbitürat 100 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 tabletlik ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz 1-3 tablettir. Bu doz 2-3 eşit kısımda uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Ekstrasistolerde, paroksismal supraventriküler taşikardide, atriyal flatter ve fibrilasyonda, hipertiroidiye bağlı taşikardide, elektro şoktan sonra sağlanan sinuzal ritmin idame tedavisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Kinidin'e aşırı duyarlığı olan kişilerde, dekompanse kalb yetmezliği olanlarda, A.V. Blok ve iletim bozukluğu olanlarda, bradikardide, miyokard infarktüsünde, enfeksiyöz (bakteriyel) endokarditte, miyastenide kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Digital gurubu ilaç almakta olan hastaya kinidin verildiğinde digital grubu dozu ayarlanmalı ve ilk beş gün EKG kontrol ile hasta izlenmelidir.

 

Yan Etkileri:

Kulak uğultusu, baş dönmesi, görme ve işitme bozukluğu, bulantı, kusma, diyare ve kolit tarzında karın ağrısı, idyosenkrazi ve allerjiye bağlı ürtiker tarzda cilt döküntüleri ve trombositopenik purpura, gizli kalp yetmezliği olanlarda asistoli hali, hipotansiyon, ventriküler taşikardi ile senkop (Kinidin senkopu) ve yüksek dozlarda bradikardi görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Digital gurubu ilaçlarla etki artışı, rezerpin grubunun kinidinin kardiyodepresan etkiyi artırması, kumarin türevleriyle antikoagülan etki artışı, antikolinerjik ilaçlarla kullanımında antikolinerjik etkinin potansiyalize olması, kürar'ın gevşetici etkisinde artma ve şiddetlenme.