1ilaç

LERGY Şurup

 ADİLNA

 

 

Etken Madde(ler):

Setirizin 2HCl 5 mg/5 ml

 

Piyasa Şekilleri:

200 ml'lik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda: Günde bir defa 10 mg. 2-12 yaş arasındaki çocuklarda: 30 kg'dan az olanlarda: Günde bir defa 5 mg. 30 kg'dan fazla olanlarda: Günde bir defa 10 mg. Gerekirse doz, günde iki defaya bölünebilir. Setirizin aç veya tok karnına alınabilir. 2 yaşından küçük hastalarda setirizinin etkinliği ve emniyeti saptanmamıştır. Renal yetmezliği olan hastalarda uygulanacak günlük doz yarıya indirilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Saman nezlesi (mevsimlere bağlı alerjik rinit ve konjunktivit); kronik alerjik rinit; alerjik kaşıntılar ve idiyopatik ürtikerde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşiminde bulunan maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Taşıt ve tehlikeli makinalar kullanılacaksa verilen dozlardan fazlası alınmamalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda uygulanacak doz yarıya indirilmelidir. Hayvanlarda yapılan teratojenik çalışmalarda herhangi bir advers etkiye rastlanmamıştır. Buna rağmen gebelik esnasında ve emzirme devresinde ihtiyatlı davranmalı ve kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Nadir olarak aşırı duyarlılık, başağrısı, uykulu hal, ajitasyon, ağız kuruluğu ve gastrointestinal bozukluk gibi hafif ve geçici yan etkiler bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Halen başka ilaçlarla geçimsizliği bilinmemektedir. Setirizin terapötik dozlarda (kanda 0.8 g/l) alkolün etkilerini arttırıcı etki göstermemiştir. Setirizin ile birlikte sedatifler kullanılacağı zaman dikkatli davranılmalıdır.