1ilaç

NEOSTİGMİN Ampul

Adeka 

 

Etken Madde(ler):

Neostigmin metilsülfat 0.5 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

1 ml'lik 50 ampul, 1 ml'lik 6 ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz 1-2 ampuldür. Enjeksiyonlar s.c, i.m. ve i.v. olarak uygulanabilir.

 

 

Endikasyonları:

Kolinerjik özelliktedir. Miyasteniya gravis, paralitik ileus, ameliyat sonrası idrar tutulmaları, periferik damar bozukluğu ve tıkanıklığı, barsak atonisi, hemipleji ve monopleji durumlarında kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Neostigmin metilsülfata karşı aşırı duyarlığı olanlarda, peritonitte, gangrende ve intestinal kanalda ya da idrar yollarındaki tıkanıklığın mekanik nedenli olduğu durumlarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Epilepsi, bronşiyal astma, bradikardi, yeni oluşmuş koroner tıkanma, hipertiroidzm, kardiyak aritmi ve peptik ülser durumlarında dikkatli kullanılmalıdır. Bazı hastalarda aşırı duyarlık olabileceği göz önüne alınırak atropin ve şok önleyici ilaç daima hazır bulundurulmalıdır. Miyastenik kriz ile aşırı dozun neden olduğu kolinerjik kriz birbirinden ayırt edilmelidir. Her iki kriz de aşırı derecede kas güçsüzlüğü sonucunu verirler; fakat esasta farklı tedavi gerektirirler. Gebe bir kadınlarda fetal zarar yapıp yapmayacağı; üreme yeteneği üzerinde etkisi olup olmayacağı bilinmemektedir. Bu nedenle gebe bir kadına ancak açıkça gereksinme varsa verilmelidir. Antikolinesteraz ilaçlar doğumu yakın gebe kadınlara intravenöz yolla verildiğinde prematüre doğum ve uterus tepkisine neden olurlar. Emziren kadınlarda ilaç alınımının önemi göz önüne alınarak ya emzirmenin ya da ilaç alınımının kesilmesi gerektiğine karar verilmelidir. Çocuklar için verilmiş olan vücut ağırlıkları ile ilgili dozlar aşılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Alerjik tepkiler, anafilaksi, baş dönmesi, konvülziyon, bilinç kaybı, uyuşukluk, baş ağrısı, konuşma güçlüğü, göz bebeği küçülmesi, bradikardi, taşikardi, A-V blok ve nodal ritmi de içeren kardiyak aritmi, spesifik olmayan EKG değişimleri, kalp durması, senkop ve hipotansiyon.

 

İlaç Etkileşimleri:

Özellikle neomisin, streptomisin, kanamisin gibi bazı antibiyotiklerin az fakat belli depolarize olmayan blokaj etkileri vardır. Bu etkiler nöromüsküler blokajı şiddetlendirir. Bu sayılan antibiyotikler kesinlikle endike oldukları zaman kullanılmalıdırlar ve dozajlarında dikkatli bir ayarlama yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Lokal ve genel anestezikler, antiaritmik maddeler, nöromüsküler geçişte karışıklık doğuran diğer ilaçlar dikkatlice kullanılmalıdır. Miyasteniya gravisli hastalarda neostigmin dozu buna uygun şekilde ayarlanmalıdır.