1ilaç

DOLGİT Akut Kapsül  

Adeka 

 

 

Etken Madde(ler):

İbuprofen 400 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 kapsül içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Ağrı ve ateş: İbuprofen dozu, hastanın yaşı ve vücut ağırlığına bağlıdır. 15 yaşından itibaren gençlerde ve erişkinlerde; önerilen tek doz İbuprofen; 200-400 mg'dır. Toplam günlük doz, 2-4 tek doza bölünmüş halde, 1200 mg ibuprofeni geçmemelidir. Romatik hastalıklar: 15 yaşından itibaren gençlerde ve erişkinlerde önerilen dozaj aralığı, günlük 1200-2400 mg ibuprofendir. Maksimum tek doz, 800 mg'ı geçmemelidir. Dolgit Akut 400 mg Kapsül, yeterli miktarda sıvıyla birlikte çiğnemeden öğün sırasında veya sonrasında alınmalıdır. Hassas midesi olan hastalar için, yemekler sırasında alınması önerilmektedir. Ateş ve ağrı sözkonusu olduğunda, tedavi süresi semptomlara bağlıdır. Tedavi birkaç günü geçmemelidir. Romatizmal hastalıklar söz konusu olduğunda, uzun bir süre ile tedavi gerekli olabilir.

 

 

Endikasyonları:

İbuprofen, romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve diğer non-romatoid (seronegatif) artropatilerin tedavisinde endikedir. STILL'S hastalığında (jüvenil romatoid artrit), eklem dışı romatizmalarda, kapsülit, bursit, tendinit, tenosinovit ve alt-sırt ağrısı gibi periartiküler şikayetlerde, fibrozit, kronik sırt ağrıları, akut disk prolapsüsü gibi bel ağrılarında ibuprofen tedavisi ile çok iyi sonuçlar alınmaktadır. İbuprofen güçlü analjezik ve antipiretik etkisi ile genel ve özellikle enflamasyon ile birlikte ağrı ve ateşlerde endikedir. Ayrıca sportif faaliyet sonucu meydana gelen yumuşak doku zedelenmelerinde, genel anestezide postherniorafi ağrılarında, epistom ağrılarında kullanılır. Migrenin bazı türlerinde ve bir nedene bağlı olmayan baş ağrılarında da etkilidir. Soğuk algınlığı ve nezle ile ilgili meydana gelen miyaljilerde kullanılır. Alkol alımına bağlı baş ağrılarında ibuprofen etkilidir ve bulantı oluşturmaz.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bu ilaca karşı daha önceden aşırı duyarlılığı olan, salisilik asit ve diğer antienflamatuvar ajanlara karşı bronkospastik, anjiyoödem burun polipi sendromu şeklinde reaksiyon gösteren kişilerde kontrendikedir. Geçmişlerinde ciddi gastrointestinal kanama ve peptik ülser rahatsızlıkları olan hastalarda kullanılmamalıdır. Gebeliğin 3. trimesterinde ve çocuklarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

İbuprofen kullanımı sırasında görmede bulanıklık, skotomada ve renk belirlenmesinde karışıklık görülürse, tedavi sonlandırılmalı ve hasta göz hekimi tarafından kontrol edilmelidir. Hipertansiyonlu ve dekompanze kalp yetmezliği olan hastalarda ve kumarin antikoagülanları kullanan kişilerde dikkatle uygulanmalıdır. Aspirine karşı aşırı duyarlı kişilerde ancak hekimin kesin önerisi ile ve özel dikkatle kullanılmalıdır. İbuprofen, gebeliğin 1. ve 2. trimesterinde ve emziren annelerde yarar/risk ilişkisi özenle tartıldıktan sonra kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

İbuprofenle en sık görülen yan etki, gastrointestinal şikayetlerdir. Peptik ülser ve gastrointestinal kanama bildirilmiştir. Seyrek yan etkiler: Baş ağrısı, baş dönmesi, huzursuzluk, yüz kızarması, kaşıntı, kulak çınlaması, ödem, depresyon, sersemlik, bulanık görme. Çok ender olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları, karaciğer fonksiyon testi anomalileri, böbrek fonksiyon bozukluğu, agranülositoz ve trombositopeni bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Orta dozlarda aspirin ile birlikte uygulandığında, ibuprofen konsantrasyonlarının, eliminasyon yarılanma ömrü değişmeksizin, anlamlı olarak azaldığı gözlenmiştir. Salisilat konsantrasyonları ise değişmemiştir. Kumarin tipi antikoagülanlarla ve tiyazid grubu diüretiklerle birlikte etkileşme olabileceğinden dikkat edilmesi önerilir.