1ilaç

ENFLURANE İnhalasyon Solüsyonu  

Adeka 

 

 

Etken Madde(ler):

Enfluran 250 ml

 

Piyasa Şekilleri:

250 ml'lik renkli cam şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Enflurane tatbikine uygun olarak ayarlanmış vaporizatörlerle verilmelidir. Endüksiyon: Endüksiyon Enflurane ve oksijen veya oksijen-azot protoksid karışımı ile elde edilebilir. Endüksiyona %0.5'lik konsantrasyonla başlayıp kısa aralıklarla ve %0.5'lik artmalarla cerrahi anestezi seviyesi oluşana kadar devam edilmelidir. Cerrahi anestezi seviyesi %4'den düşük olmalıdır. İdame: %0.5-3'lük  Enflurane konsantrasyonları ile cerrahi anestezi seviyeleri devam ettirilebilir. Bu  konsantrasyonla intraabdominal müdahale için yeterli bir adale rölaksasyonu elde edilir.  Daha fazla bir rölaksasyona ihtiyaç duyulduğunda ilave adale rölaksanları uygulanmalıdır. Uyanış: Cerrahi müdahalenin sonuna doğru Enflurane konsantrasyonu %0.5'e düşürülebilir veya satürasyona başlamadan evvel tatbike son verilebilir. Uygulamaya son verildikten sonra diğer tüm anestezik ajanların uygulamasında olduğu gibi hastaya %100 oksijen tatbik edilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Genel anestezinin endüksiyon ve idamesinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Genel olarak kabul edildiği gibi halojenli anestetikleri (halotan, metoksifluran) takiben ender olarak hepatik disfonksiyon gözlenebilmektedir. Bu yan tesirlerin insidans derecesi tam olarak bilinmemekle beraber, halojenli anestetik ajanların multipl tatbiklerine maruz kalan kimselerde risk yükselmektedir. Aynı şekilde halojenli anestetik ajanların hepatik disfonksiyon geçmişi olan hastalarda da risk derecesi oldukça yüksektir. Evvelce herhangi bir anestetik ajanın uygulanmadığı ve hepatik disfonksiyon geçmişi bulunmayan kimselerde de bu yan etkilerin görüldüğünü bildiren raporlara rastlanmaktadır. Her ne kadar enfluranın hepatik disfonksiyona sebep olduğuna dair herhangi bir bulgu mevcut değilse de, evvelce enfluran veya diğer herhangi bir halojenli anestetik ajanı takiben sarılık ve/veya izah edilemeyen bir ateş gözlemlendiğinde dikkatle uygulanmalıdır. Enfluran ile diğer halojenli anestetikler arasındaki çapraşık hassasiyet de ihmal edilmemelidir.

 

Uyarılar:

Enfluran diğer bütün inhalasyon anestetiklerinde olduğu gibi EEG değişiklikleri gösterebilir. Enfluran ile sağlanan anestezi derinliği tavsiye edilen dozların üzerine çıkıldığında sükunet devreleri yüksek voltaj ve spike kompleksleri ile karakterize olan elektroensefalogram değişiklikteri hasıl edebilir. Motor aktiviteye bağlı olup mevzii adale gruplarının kasılmaları ile karakterize edilebilen bu olay şahsa göre farklılıklar gösterebildiği gibi anestetik konsantrasyonunun azaltılması ile de sona erebilir. Bu belirtiler genellikle anestezi seviyesinin oldukça derin olduğuna işaret eder. Anestetik prosedür, tatbik edilen konsantrasyon ve/veya asiste solunum hızını düşürerek yeniden ayarlandığında motor aktivitede düşme görülür. Bu durumda bir adale rölaksanı tatbik ederek durum kontrol altına alınır. EEG değişiklikleri sırasında, gönüllüler üzerinde yapılan serebral kan akım ve metabolizma araştırmalarında herhangi bir serebral hipoksiye rastlanmadığı gibi uyanış da komplikasyonsuz görülmüştür. Enfluran nondepolarizan ajanların tesirini artırdığından, kullanıldıklarında normal dozların yarısının verilmesi uygundur. Bugüne kadar hamilelerde herhangi bir teratojenik tesirine rastlanmamıştır. Hamilelerdeki emniyeti tam olarak ispatlanana kadar hamileliğin ilk üç aylık devresinde dikkatle kullanılmalıdır. Enfluran tatbiklerinde bazı vakalarda serum glikozda hafif bir yükseliş gözlemlenmektedir, bu durum diyabetik hastalarda dikkate alınmalıdır. Enfluran hassas hastalarda malin hipertermi diye bilinen klinik sendrom başlamasına sebep olabilir. Sendrom adale sertliği, taşikardi, hızlı solunum, siyanoz aritmi ve stabil olmayan kan basıncı gibi nonspesifik belirtiler içerir. Bu nonspesifik belirtilerin çoğu hafif anestezi, akut hipoksi gibi durumlarda da açığa çıkabilir. Bütün metabolizmadaki yükseliş, vakanın başında veya sonunda hızla artan yüksek bir ısı ile yansıyabilir ama genellikle artan metabolizmanın ilk belirtisi değildir. CO2 absorpsiyon sisteminin artmış kullanımı sıcak canister ile endikedir. PaO2 ve pH düşebilir ve hiperkalemi ve baz açığı meydana gelebilir.

 

Yan Etkileri:

Çok derin anestezi seviyelerine inildiğinde lokal adale kasılmaları görülebilir. Endüksiyonda görülebilen hipotansiyon ile solunum depresyonu cerrahi stimülasyon ile normal seviyelerine döner. Uyanış devresindeki bulantı ve kusma insidansları diğer inhalasyon anestetiklerine nazaran oldukça düşüktür.