1ilaç

BALAFEN Pediatrik Şurup

Adeka 

 

Etken Madde(ler):

İbuprofen 100 mg/5 ml

 

Piyasa Şekilleri:

100 ml, 120 ml'lik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Ateş düşürücü: 39 derece ve altı ateş için 5 mg/kg, 39 derece ve üstü ateşde 10 mg/kg dozu uygulanır. Balafen Pediatrik Şurup'un antipiretik etkisi yaklaşık 6-8 saat kadar devam eder. Daha yüksek dozların kullanılması bu süreyi uzatmaz. Günlük toplam ibuprofen dozu 40 mg/kg'ı aşmamalıdır. Ağrı tedavisi: 6 aydan büyük bebek ve çocuklarda hafif ve orta şiddette ağrıların tedavisi için 6-8 saatte bir 10 mg/kg dozunda kullanılır. Günlük toplam doz 40 mg/kg'ı aşmamalıdır. Jüvenil artrit tedavisi: Önerilen doz, 6-8 saatte bir olmak üzere günlük 30-40 mg/kg'dır. Hastalık şiddetli değilse, günde 20 mg/kg yeterli olabilir. Günde 4 defadan fazla kullanılmamalıdır. 30 kg'dan hafif çocuklarda, günlük doz 500 mg'ı aşmamalıdır. Yetişkinlerde hafif ve orta şiddetle ağrılarda günlük ortalama doz 1200 mg'dır. Hastanın durumuna göre günlük doz 600-1200 mg arasında ayarlanır.

 

 

Endikasyonları:

İbuprofen, romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve diğer non-romatoid (seronegatif) artropatilerin tedavisinde endikedir. STILL'S hastalığında (jüvenil romatoid artrit), eklem dışı romatizmalarda, kapsülit, bursit, tendinit, tenosinovit ve alt-sırt ağrısı gibi periartiküler şikayetlerde, fibrozit, kronik sırt ağrıları, akut disk prolapsüsü gibi bel ağrılarında ibuprofen tedavisi ile çok iyi sonuçlar alınmaktadır. İbuprofen güçlü analjezik ve antipiretik etkisi ile genel ve özellikle enflamasyon ile birlikte ağrı ve ateşlerde endikedir. Ayrıca sportif faaliyet sonucu meydana gelen yumuşak doku zedelenmelerinde, genel anestezide postherniorafi ağrılarında, epistom ağrılarında kullanılır. Migrenin bazı türlerinde ve bir nedene bağlı olmayan baş ağrılarında da etkilidir. Soğuk algınlığı ve nezle ile ilgili meydana gelen miyaljilerde kullanılır. Alkol alımına bağlı baş ağrılarında ibuprofen etkilidir ve bulantı oluşturmaz.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bu ilaca karşı daha önceden aşırı duyarlılığı olan, salisilik asit ve diğer antienflamatuvar ajanlara karşı bronkospastik, anjiyoödem burun polipi sendromu şeklinde reaksiyon gösteren kişilerde kontrendikedir. Geçmişlerinde ciddi gastrointestinal kanama ve peptik ülser rahatsızlıkları olan hastalarda kullanılmamalıdır. Gebeliğin 3. trimesterinde ve çocuklarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

İbuprofen kullanımı sırasında görmede bulanıklık, skotomada ve renk belirlenmesinde karışıklık görülürse, tedavi sonlandırılmalı ve hasta göz hekimi tarafından kontrol edilmelidir. Hipertansiyonlu ve dekompanze kalp yetmezliği olan hastalarda ve kumarin antikoagülanları kullanan kişilerde dikkatle uygulanmalıdır. Aspirine karşı aşırı duyarlı kişilerde ancak hekimin kesin önerisi ile ve özel dikkatle kullanılmalıdır. İbuprofen, gebeliğin 1. ve 2. trimesterinde ve emziren annelerde yarar/risk ilişkisi özenle tartıldıktan sonra kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

İbuprofenle en sık görülen yan etki, gastrointestinal şikayetlerdir. Peptik ülser ve gastrointestinal kanama bildirilmiştir. Seyrek yan etkiler: Baş ağrısı, baş dönmesi, huzursuzluk, yüz kızarması, kaşıntı, kulak çınlaması, ödem, depresyon, sersemlik, bulanık görme. Çok ender olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları, karaciğer fonksiyon testi anomalileri, böbrek fonksiyon bozukluğu, agranülositoz ve trombositopeni bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Orta dozlarda aspirin ile birlikte uygulandığında, ibuprofen konsantrasyonlarının, eliminasyon yarılanma ömrü değişmeksizin, anlamlı olarak azaldığı gözlenmiştir. Salisilat konsantrasyonları ise değişmemiştir. Kumarin tipi antikoagülanlarla ve tiyazid grubu diüretiklerle birlikte etkileşme olabileceğinden dikkat edilmesi önerilir.