1ilaç

GİRASİD Göz-Kulak Damlası

 Abfar 

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Kinolonlar > Ofloksasin

 

 

Etken Madde(ler):

Ofloksasin 0.3 %

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik damlalıklı plastik şişe

 

 

Kullanım Şekli:

Yüzeyel göz enfeksiyonlarında; ilk iki gün 2-4 saatte 1-2 damla ile başlanıp, daha sonraki 5 gün boyunca günde 4 kez enfekte göz(ler)e uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Ofloksazin Gram-pozitif, Gram-negatif ve anaerobik mikroorganizmaları kapsayan geniş bir antibakteriyel spektruma sahip, sentetik bir fluorokinolondur. Bu sprektrum eksternal göz enfeksiyonları ve buna benzer rahatsızlıklara neden olduğu düşünülen mikroorganizmaların birçoğunu kapsamaktadır. Erişkinlerde ve çocuklarda görülen eksternal göz enfeksiyonlarında; konjunktivit, enfeksiyonlu kornea ülseri, blefarit, tarsit, arpacık gibi hastalıklarda kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Kinolonlara karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Diğer antibiyotiklerde görüldüğü gibi, uzun süreli kullanım sonucunda dirençli mikroorganizmalar gelişebilir. Eğer süperenfeksiyon gelişirse ya da anlamlı bir tedavi dönemi sonrasında yeterli klinik iyileşme gözlenmezse tedavi kesilerek yeniden durum değerlendirmesi yapılmalıdır. Gebelerde ve emziren annelerde kullanılmamalıdır. 1 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Gözde geçici irritasyon (yanma, batma, kızarıklık, kaşıntı veya fotofobi) oluşumu ender olarak bildirilmiştir. Ayrıca sersemlik, uyuşukluk, bulantı, baş ağrısı, hemorajik konjunktivit, palpebral ödemle seyreden allerjik reaksiyon da çok ender olarak ortaya çıkabilir.