1ilaç

ZYMAR Göz Damlası

 A. İbrahim 

 

 

Etken Madde(ler): Gatifloksasin 0.3 %

 

Piyasa Şekilleri: 5 ml'lik LDPE şişelerde. 

 

Kullanım Şekli: Bakteriyel konjunktivit: 1. ve 2. gün: Etkilenen gözlere günde 8 kez, her iki saatte bir damla damlatılır. 3. günden 7. güne kadar: Günde dört kez bir damla damlatılır. 

 

 

Endikasyonları: Aerobik Gram-Pozitif Bakteriler (Cornyebacterium propinquum, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus mitis, Streptococcus pneumoniae) ve Aerobik Gram-Negatif Bakteriler (Haemophilus influenzae) duyarlı suşlarının neden olduğu bakteriyel konjunktivit tedavisinde endikedir. 

 

 

Kontrendikasyonları: Gatifloksasine, diğer kinolonlara veya bu ilacın bileşenlerinden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. 

 

Uyarılar: Subkonjunktival olarak enjekte edilmemeli veya gözün anterior bölmesine doğrudan uygulanmamalıdır. Gatifloksasin dahil sistemik kinolonlar uygulanan hastalarda, bazıları ilk dozun ardından şiddetli ve bazen de fatal, analiflaktoid reaksiyonları bildirilmektedir. Bazı reaksiyonlara kardiyovasküler kollaps, bilinç kaybı, (larenks, farenks ve yüz ödemi dahil) anjiyoödem, solunum yollarının tıkanması, dispne, ürtiker ve kaşıntı eşlik etmiştir. Alerjik bir reaksiyon meydana gelirse ilaç kesilmelidir. Uzun süreli kullanım, mantarlar dahil duyarlı olmayan organizmaların aşırı çoğalmasıyla sonuçlanabilir. Süperenfeksiyon meydana gelirse kullanımına son verilmeli ve alternatif tedavi başlatılmalıdır. Bakteriyel konjonktivit belirti ve bulguları olan hastalara, kontakt lens kullanmamaları önerilmelidir. Bir yaşın altındaki çocuklarda emniyet ve etkililiği kanıtlanmamıştır. Gebelik kategorisi C'dir. Hamilelik sırasında fetus üzerindeki, potansiyel yarar/risk oranı değerlendirilerek kullanılmalıdır. Gatifloksasinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren bir anneye gatifloksasin verildiğinde çok dikkatli olunmalıdır. Göz damlası damlatıldıktan sonra gözünde rahatsızlık veya görme bulanıklığı olan hastalar, araç ve makine kullanmaktan kaçınmalıdır. 

 

Yan Etkileri: En sıklıkla bildirilen yan etkiler konjunktival irritasyon, göz yaşının artması, keratit ve papiller konjunktivittir (%5-10). Hastaların %1-4'ünde bildirilen diğer reaksiyonlar kemozis, konjunktival hemoraji, kuru göz, göz akıntısı, oküler irritasyon, oküler ağrı, göz kapağı ödemi, baş ağrısı, göz kızarıklığı, görme keskinliğinin azalması ve tat bozukluklarıdır. 

 

İlaç Etkileşimleri: Bazı kinolonların teofilinin plazma konsantrasyonlarını yükselttiği, kafeinin metabolizmasını engellediği ve oral antikoagülan varfarin ve türevlerinin etkilerini arttırdığı gösterilmiş ve aynı sırada sistemik siklosporin verilen hastaların serum kreatininde geçici yükselmelerle ilişkili olduğu bulunmuştur.