1ilaç

FERPLEX FOL Oral Solüsyon

 A. İbrahim 

 

 

Etken Madde(ler): Demir protein süksinat 40 mg/15 ml, Folinik asit 235 mcg/15 ml

 

Piyasa Şekilleri:

15 ml'lik 10 flakon

 

Kullanım Şekli: Oral yoldan uygulanmalıdır. Erişkinler: 1-2 flakon iki eşit doza bölünmüş olarak ve tercihen yemeklerden önce alınır. Çocuklar: Tercihen yemeklerden önce günde 1.5 ml/kg şeklindeki dozaj 2-3'e bölünerek uygulanır.

 

 

Endikasyonları:
Demir ve folik asit eksikliğinin tedavisi veya önlenmesinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları: İçerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılıkta; hemosiderozis; hemokromatozisde; aplastik, hemolitik veya sideroakrestik anemilerde; kronik pankreatit ve karaciğer sirozunda kullanılmamalıdır. Pernisiyöz anemide kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar: Alkolizm, hepatit, aktif enfeksiyonlar, enterit, kolit, divertikülit ve ülseratif kolit gibi intestinal sistemin inflamatuvar hastalıkları, pankreatit ve peptik ülserde kullanımı dikkatle değerlendirilmelidir . Dışkıda kan aranması için yapılan testlerde yanıltıcı olabilir. Gebelik kategorisi A'dır. Gebelikte ve emzirme döneminde kullanımında sakınca yoktur.

 

Yan Etkileri: Gastrointestinal rahatsızlıklar (diyare, bulantı, epigastrik ağrı) görülebilir ve ilacın kesilmesi ya da dozun azaltılması ile geçer. Aç karnına alınması gastrik irritasyon riskini artırır. Alerjik belirtiler görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri: Demir türevleri tetrasiklinlerin emilimini azaltabilir. Magnezyum trisilikat ve karbonat içeren antasitler, demirin absorbsiyonunu engeller. Bazı antineoplastik ve antilösemik ilaçlar (aminopterin, metotreksat ve diğer pterinik türevleri) folik asidin kompetitif antagonistleri olarak rol oynarlar. Bu yüzden folik asit veya folinik bazlı tüm preparatlar neoplastik hastalıklar veya lösemi gibi antifolinik ilaçlarla tedavi gören hastalarda kullanılmamalıdır. Etkinliğin azalmasına yol açabileceği için sülfamid ve trimetoprim gibi antibakteriyel ajanlarla aynı zamanda uygulanmaması gerekir. Süt ve yumurta ile birlikte kullanılması halinde demirin emilimi engellenecektir.