1ilaç

CARTEOL %1 Göz Damlası

 A. İbrahim 

 

 

Etken Madde(ler): Karteolol HCl 10 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri: 5 ml'lik özel damlalıklı şişelerde.

Kullanım Şekli: Hasta olan göze günde 2 kez 1 damla damlatılır.

 

 

Endikasyonları:
Oküler hipertansiyon; kronik geniş açılı glokom ve diğer bazı sekonder glokomlar gibi intraoküler basıncın yükseldiği durumlarda kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları: Başarılı biçimde kontrol altında tutulamayan kardiyak yetmezlik; bronkospazm (bronşiyal astım ya da kronik obstrüktif pulmoner rahatsızlık dahil); gebelik durumu ve karteolola karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumlarında kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar: Oküler uygulamadan sonra plazmada karteolola rastlanmamıştır. Bununla birlikte, bütün diğer topik uygulanan oftalmik müstahzarlar gibi karteolol da sistemik olarak absorbe olabilir. Bu nedenle; sistemik beta-adrenerjik reseptör bloke edici ajan alanlarla, sistemik  beta-blokerlerin kontrendike olduğu kişilerde (sinüs bradikardisi; ikinci ve üçüncü derecede atriyoventriküler blokaj, pulmoner hipertansiyon ve konjestif kalp yetmezliğine bağlı sağ ventrikül yetmezliği, kardiyojenik şok ve başarılı biçimde kontrol altına alınamamış diabetes mellitus olguları) dikkatle kullanılmalıdır. Gebelik sırasında kullanımına ilişkin yeterli çalışmalar mevcut olmadığından bu dönemde kullanılmamalıdır. Emziren annelerde ancak kesin gerekiyorsa kullanılabilir.

 

Yan Etkileri: İrritasyon, yanma, kaşıntı, ağrı, bulanık görme, fotofobi, kserosis, konjunktival hiperemi, konjunktival akıntı ve yaygın yüzeysel keratit ender olarak görülebilir. Bütün diğer beta-blokerlerde görülen bradikardi, dispne, baş ağrısı, bitkinlik hissi ve baş dönmesiyse çok ender olarak rapor edilmiştir.